image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.055

nowości:

 1. Zadania - dodano pole: Planowana ilość roboczogodzin.
 2. Słownik pracowników oraz kartoteka pracownika:
  - dodano zakładki:
     - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa)
     - Rozliczenie roboczogodzin (funkcjonalność dodatkowa)
  - dodano możliwość filtracji i podglądu zadań i ważnych terminów:
     - powiązanych z danym pracownikiem
     - gdzie adresatem jest dany pracownik - pokazuje to, czym dany pracownik się aktulanie zajmuje oraz zaawansowanie realizacji zadania, zadania w kolejce.
 3. W każdym rejestrze i słowniku w tabelach danych dodano dodatkowe możliwości filtracji:
  - ( pokaż / ukryj ) Panel szybkiego wyszukiwania
  - ( pokaż / ukryj ) Dodatkowa filtracja
  - ( pokaż / ukryj ) Dodatkowe opcje filtracji
 4. Dokumenty: Notatki, Zadania i ważne terminy - dodano możliwość wybrania treści ze słownika typowych uwag.
 5. Rozbudowa możliwości filtracji tabel w rejestach i słownikach. Uwaga! Aby nowe funkcje były dostępne, wymagane jest przywrócenie widoku tabel do ustawień domyślnych.
 6. Dokument magazynowy przyjęcia wewnętrzego - dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane - funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów.
 7. Analiza cen frachtów - dodano kolumnę: Numer zlecenia
 8. Kredyty kupieckie - dla dokumentów sprzedaży oraz zleceń transportu i spedycji dodano możliwość edycji dokumentu, tj. gdy zmiany nie wpływają na przekroczenie limitu kredytu kupieckiego. Do tej pory dokument był blokowany i zmiany nie były możliwe.
 9. Baza kontrahentów - dodano możliwość szybkiego przejścia do Analizy stanu rozliczeń sprzedaży - prawy klawisz myszy > Przejdź do ... > Stan rozliczeń sprzedaży.
 10. Analiza stanu rozliczeń sprzedaży - dodano możliwość dodania notatki, zadania lub ważnego terminu, pliku powiązanego z kontrahentem.
 11. Dokument rozliczenia roboczogodzin:
  - dodano możliwość dodania rekordu danych bez data i godziny zakończenia,
  - dodano klawisze START i STOP czyli rozpoczęcie nowego zadania i zakończenia,
  - wprowadzono regułę, że można mieć tylko jedno otwarte zadanie. Otwarcie kolejnego zadania zamyka ostatnie zadanie i uzupełnia automatycznie datę i godzinę zakończenia.
 12. Dodano możliwość eksportu dokumentów kosztowych do programu księgowego RESET2FK.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto błąd, który powodał, że style w tabelach sprzedaży i dokumentach kosztowych były nieprawidłowo wyświetlane.