image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.054

  nowości:

  1. Kartoteka kontahenta - dodano nowy filtr: Firmy zawieszone lub zamknięte w ciągu ostatnich ... dni
  2. Analizy cen frachtów - WYSZUKIWARKA CEN FRACHTÓW:
   - rozbudowano możliwości wyszukiwania zleceniodawców - w promieniu X kilometrów od bieżącego położenia GEO pojazdu,
   - dodano możliwość ograniczenia widoczności oraz wyszukiwania kodów pocztowych relacji trasy do wybranej ilości znaków. Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Analiza cen frachtów
  3. Rozbudowa modułu CRM:
   - Rejestr notatek, - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
   - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
   - Rejestr plików - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
   - Zadanie - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość rozliczenia roboczogodzin poświęconych dla danego zadania.
   - Zadania i ważne terminy - dodano możliwość definiowania własnych statusów
   - kartoteka kontrahenta - dodano zakładki:
       - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa modułu SPEDTRANS Call2CRM)
       - Rozliczenie roboczogodzin
   - Rejestr notatek - dodano filtr: X ostatnich dni
  4. - Moduł rozliczeń roboczogodzin:
   - W rejestrze danych dodano filtr: X ostatnich dni
   - W dokumencie rozliczenia roboczogodzin poprawiono ergonomię wpisywania danych 
  5. Rozbudowano możliwości wdrożeniowe programu.
  6. Rejestr wynagrodzeń:
   - dodano możliwość zbiorczego generowania wynagrodzeń na podstawie wybranego miesiąca
   - dodano możliwość filtracji pracowników po polach: Indeks 1, Indeks 2, Indeks 3, Indeks 4, Indeks 5
  7. Kompensaty wzajemne - dodano możliwość kompensowania kwoty brutto dla dokumentów z VAT w PLN.
  8. Panel boczny pojazdów - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
  9. Panel boczny kierowców - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
  10. Słownik kontrahentów - dodano zakładki:
   - Kredyty kupieckie.
   - Historia rozmów telefonicznych.
   - Rozliczenie roboczogodzin.
  11. Rejestr zleceń serwisu - dodano zakładkę: Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów rozliczeń roboczogodzin.
  12. Rejestr zleceń produkcji - dodano zakładki:
   - Notatki,
   - Zadania i ważne terminy,
   - Pliki,
   - Magazyn,
   - Rozliczenie roboczogodzin
   oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów powiązanych z danym zleceniem produkcji.
  13. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano zakladkę: Rozliczenie roboczogodzin.
  14. Statusy dokumentów - dodano możliwość definiowania własnych statusów dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych.
  15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK.
  16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK oraz tworzeniu paczek przelewów. 

  poprawki:

  1. Okno dialogowe wyboru kontrahenta - usunięto błąd, który powodował, że styl przypisany do Statusu kontrahenta nie był wyświetlany. 
  2. Przelewy krajowe do CITI Banku - wprowadzono poprawkę, któa była wymuszona zmianą formatu po stronie banku.
  3. Rejestr wyposażenia - usunięto błąd w filtracji danych.