image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.054

nowości:

 1. Kartoteka kontahenta - dodano nowy filtr: Firmy zawieszone lub zamknięte w ciągu ostatnich ... dni
 2. Analizy cen frachtów - WYSZUKIWARKA CEN FRACHTÓW:
  - rozbudowano możliwości wyszukiwania zleceniodawców - w promieniu X kilometrów od bieżącego położenia GEO pojazdu,
  - dodano możliwość ograniczenia widoczności oraz wyszukiwania kodów pocztowych relacji trasy do wybranej ilości znaków. Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Analiza cen frachtów
 3. Rozbudowa modułu CRM:
  - Rejestr notatek, - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
  - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
  - Rejestr plików - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
  - Zadanie - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość rozliczenia roboczogodzin poświęconych dla danego zadania.
  - Zadania i ważne terminy - dodano możliwość definiowania własnych statusów
  - kartoteka kontrahenta - dodano zakładki:
      - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa modułu SPEDTRANS Call2CRM)
      - Rozliczenie roboczogodzin
  - Rejestr notatek - dodano filtr: X ostatnich dni
 4. - Moduł rozliczeń roboczogodzin:
  - W rejestrze danych dodano filtr: X ostatnich dni
  - W dokumencie rozliczenia roboczogodzin poprawiono ergonomię wpisywania danych 
 5. Rozbudowano możliwości wdrożeniowe programu.
 6. Rejestr wynagrodzeń:
  - dodano możliwość zbiorczego generowania wynagrodzeń na podstawie wybranego miesiąca
  - dodano możliwość filtracji pracowników po polach: Indeks 1, Indeks 2, Indeks 3, Indeks 4, Indeks 5
 7. Kompensaty wzajemne - dodano możliwość kompensowania kwoty brutto dla dokumentów z VAT w PLN.
 8. Panel boczny pojazdów - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
 9. Panel boczny kierowców - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
 10. Słownik kontrahentów - dodano zakładki:
  - Kredyty kupieckie.
  - Historia rozmów telefonicznych.
  - Rozliczenie roboczogodzin.
 11. Rejestr zleceń serwisu - dodano zakładkę: Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów rozliczeń roboczogodzin.
 12. Rejestr zleceń produkcji - dodano zakładki:
  - Notatki,
  - Zadania i ważne terminy,
  - Pliki,
  - Magazyn,
  - Rozliczenie roboczogodzin
  oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów powiązanych z danym zleceniem produkcji.
 13. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano zakladkę: Rozliczenie roboczogodzin.
 14. Statusy dokumentów - dodano możliwość definiowania własnych statusów dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych.
 15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK.
 16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK oraz tworzeniu paczek przelewów. 

poprawki:

 1. Okno dialogowe wyboru kontrahenta - usunięto błąd, który powodował, że styl przypisany do Statusu kontrahenta nie był wyświetlany. 
 2. Przelewy krajowe do CITI Banku - wprowadzono poprawkę, któa była wymuszona zmianą formatu po stronie banku.
 3. Rejestr wyposażenia - usunięto błąd w filtracji danych.