image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.053

nowości:

 1. Moduł wynagrodzeń:
  - dodano możliwość importu kwot wypłat pracowników z programu CDN OPTIMA
  - dodano możliwość zdefiniowania przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz eksport paczek przelewów wynagrodzeń do systemów bankowych
  - dodano uprawnienie do importu wynagrodzeń z systemu kadrowo - płacowego. Ważna informacja! - domyślnie brak uprawnień.
 2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY
 3. Zlecenie transportu - umożliwienie pobranie licznika pojazdu z historii tras pojazdów.
 4. W oknie dialogowym Historii tras pojazdu dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google.
 5. W oknie dokumentu kosztowego powiązanego z pojazdem dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google w dacie wystawienia dokumentu kosztowego.
 6. Nowa funkcjonalność - Mailing. Moduł umożliwia grupową wysyłkę dowolnej listy mailingowej, Adresy email można również wczytać z pliku tekstowego. Funkcja dostępna z menu głównego programu, zakładka Rejestry > CRM > Mailing.
 7. Nowy moduł - Analiza cen frachtów oraz mailing do wybranej grupy kontrahentów - zleceniodawców lub przewoźników. Moduł umożliwia w prosty sposób wyszukanie oraz mailing do potencjalnych zleceniodawców oraz przewoźników po dotychczasowych zleceniach. Oprócz mailingu informacje o wolnych ładunkach lub pojazdach można wysłać przez wysyłkę grupową SMS - wymagany dodatkowy moduł SMS. Tabela wyników wyszukiwania pokazuje podstawowe dane zlecenia, osoby kontaktowe, telefon i mail oraz jednostkowe stawki za fracht (cena najniższa, najwyższa oraz średnia), ilość kilometrów trasy.
  Kryteria wyszukiwania: 
    - relacja - wybrane kraje, kod pocztowy, miejscowość, GEO lokalizacja miejsca załadunku lub rozładunku (wymagany moduł integracji z mapą Google)
    - ilość kilometrów trasy
    - cena za km
    - typ pojazdu
    - typ ładunku
    - typ i rodzaj zlecenia transportu lub spedycji
  W uprawnieniach użytkownika dodaliśmy możliwość ukrycia wybranych kolumn danych tj. zleceniodawcę, przewoźnika, ceny zakupu lub sprzedaży. 
  Uwaga! Moduł domyślnie ukryty. Można go włączyć w uprawnieniach użytkownika.
 8. Nowa dodatkowa funkcjonalność - aplikacja mobilna SPEDTRANS call2crm - aplikacja automatyzuje pracę w module CRM SPEDTRANS, jest dedykowana dla działów handlowych oraz działów typu CALL CENTER. Ułatwia rozliczenie działów pracujących na zasadzie telepracy. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu z programem SPEDTRANS możemy jednym kliknięciem wybrać numer telefonu i zainnicjować połączenie telefoniczne lub poprzez automatyczne wyszukanie po numerze telefonu w programie SPEDTRANS otworzyć kartotekę kontrahenta / osoby kontaktowej i wykonać dowolne czynności CRM. Aplikacja na bieżąco przekazuje historię odbytych rozmów wychodzących i przychodzących, numery telefonów, czas połączenia. Do modułu dołącozne są raporty rozliczające czas pracy i ilość rozmów przychodzących, wychodzących, odrzuconych i nieodebranych. Aplikacja mobilna jest instalowana w telefonach z systemem Android.

poprawki:

 1. Przelewy do banku mBANK (BRE) w formacie split payment - usunięto błąd uniemożliwiający poprawne pobranie danych po stronie banku.
 2. Rejestr historii tras pojazdów - poprawiono zakres dat przy wyświetlaniu historii trasy pojazdu na mapie Google.
 3. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy tworzeniu paczek przelewów tj. Cannot perform this operation on a closed dataset.