image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.053

  nowości:

  1. Moduł wynagrodzeń:
   - dodano możliwość importu kwot wypłat pracowników z programu CDN OPTIMA
   - dodano możliwość zdefiniowania przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz eksport paczek przelewów wynagrodzeń do systemów bankowych
   - dodano uprawnienie do importu wynagrodzeń z systemu kadrowo - płacowego. Ważna informacja! - domyślnie brak uprawnień.
  2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY
  3. Zlecenie transportu - umożliwienie pobranie licznika pojazdu z historii tras pojazdów.
  4. W oknie dialogowym Historii tras pojazdu dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google.
  5. W oknie dokumentu kosztowego powiązanego z pojazdem dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google w dacie wystawienia dokumentu kosztowego.
  6. Nowa funkcjonalność - Mailing. Moduł umożliwia grupową wysyłkę dowolnej listy mailingowej, Adresy email można również wczytać z pliku tekstowego. Funkcja dostępna z menu głównego programu, zakładka Rejestry > CRM > Mailing.
  7. Nowy moduł - Analiza cen frachtów oraz mailing do wybranej grupy kontrahentów - zleceniodawców lub przewoźników. Moduł umożliwia w prosty sposób wyszukanie oraz mailing do potencjalnych zleceniodawców oraz przewoźników po dotychczasowych zleceniach. Oprócz mailingu informacje o wolnych ładunkach lub pojazdach można wysłać przez wysyłkę grupową SMS - wymagany dodatkowy moduł SMS. Tabela wyników wyszukiwania pokazuje podstawowe dane zlecenia, osoby kontaktowe, telefon i mail oraz jednostkowe stawki za fracht (cena najniższa, najwyższa oraz średnia), ilość kilometrów trasy.
   Kryteria wyszukiwania: 
     - relacja - wybrane kraje, kod pocztowy, miejscowość, GEO lokalizacja miejsca załadunku lub rozładunku (wymagany moduł integracji z mapą Google)
     - ilość kilometrów trasy
     - cena za km
     - typ pojazdu
     - typ ładunku
     - typ i rodzaj zlecenia transportu lub spedycji
   W uprawnieniach użytkownika dodaliśmy możliwość ukrycia wybranych kolumn danych tj. zleceniodawcę, przewoźnika, ceny zakupu lub sprzedaży. 
   Uwaga! Moduł domyślnie ukryty. Można go włączyć w uprawnieniach użytkownika.
  8. Nowa dodatkowa funkcjonalność - aplikacja mobilna SPEDTRANS call2crm - aplikacja automatyzuje pracę w module CRM SPEDTRANS, jest dedykowana dla działów handlowych oraz działów typu CALL CENTER. Ułatwia rozliczenie działów pracujących na zasadzie telepracy. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu z programem SPEDTRANS możemy jednym kliknięciem wybrać numer telefonu i zainnicjować połączenie telefoniczne lub poprzez automatyczne wyszukanie po numerze telefonu w programie SPEDTRANS otworzyć kartotekę kontrahenta / osoby kontaktowej i wykonać dowolne czynności CRM. Aplikacja na bieżąco przekazuje historię odbytych rozmów wychodzących i przychodzących, numery telefonów, czas połączenia. Do modułu dołącozne są raporty rozliczające czas pracy i ilość rozmów przychodzących, wychodzących, odrzuconych i nieodebranych. Aplikacja mobilna jest instalowana w telefonach z systemem Android.

  poprawki:

  1. Przelewy do banku mBANK (BRE) w formacie split payment - usunięto błąd uniemożliwiający poprawne pobranie danych po stronie banku.
  2. Rejestr historii tras pojazdów - poprawiono zakres dat przy wyświetlaniu historii trasy pojazdu na mapie Google.
  3. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy tworzeniu paczek przelewów tj. Cannot perform this operation on a closed dataset.