image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.052

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. Pobieranie kursów walut z NBP - usunięto błąd objawiający się komunikatem: Błąd podczas łączenia z hostem http://www.nbp.pl. Problem zaczął się pojawiać od dnia 28.02.2020 w wyniku zmian po stronie NBP.
    3. Poprawiono wyświetlanie znacznika MPP w oknie nowego dokumentu sprzedaży.