image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.050

  nowości:

  1. Zaktualizowano eksport danych JPK_FA(3).
  2. Sprawdzanie kontrahentów na białej liście VAT - dodano opcję wyboru daty, w której ma być sprawdzany czynny VAT tj. data wystawienia lub data sprzedaży.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd w rejestrze korespondencji, który uniemożliwiał utworzenie nowego dokumentu kosztowego do korespondencji przychodzącej.
  3. Usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku w oknie dialogowym wyboru rozmiaru opony.
  4. JPK_FA - dodano regułę, że przekazujemy w pliku JPK kod kraju tylko gdy, kraj jest z UE. Brak tej reguły powodowało wyjątek np. dla kodu CH - Szwajcaria. Błąd po stronie MF.
  5. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego FAKIR - usunięto błąd powodujący, że nie pobierały się źródłowe numery dokumentów kosztowych.