image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.049

nowości:

  1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WEBSAT.
  2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SATIS.
  3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - RENAULT.
  4. Do funkcji autowylogowywanie w konfiguracji użytkownika dodano opcję - Blokada autowylogowywania.
  5. Dodano dni świąteczne na rok 2020.
  6. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano sprawdzanie Czynnego podatnika VAT przewoźnika oraz innych zleceniobiorców w dacie wystawienia dokumentu.
  7. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dla kontrahentów zagranicznych dodano sprawdzanie czynnego VATu w VIES w bieżącej dacie (VIES nie daje możliwości sprawdzania w innych datach niż bieżąca).

poprawki: