image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.045

Nowości:

  1. Dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych zawężono automatyczne sprawdzanie aktywnego VATu UE tylko dla kontrahentów zagranicznych.
  2. Dla tabel dodano nową funkcjonalność - Formatowanie warunkowe. Nowa funkcja ułatwia wizualizację danych.
  3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - w sekcji usług dodano możliwość zmiany kolejności pozycji - analogicznie jak w dokumentach sprzedaży, ofertach itp.
    Uwaga! Aby sortowanie usług było widoczne na raportach dokumentów zleceń transportu lub spedycji, wymagana jest modyfikacja lub aktualizacja wzorców wydruków. 
  4. Pobieranie kursów walut z NBP - zmieniono protokół komunikacji na HTTPS.

poprawki:

  1. Rejestr dokumentów kosztowych - usunięto błąd uniemożliwiający zbiorowo dodania/usunięcia statusu STOP.
  2. Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.
  3. Pobieranie kursów walut z NBP - dostosowano funkcjonalność dla systemu LINUX.
  4. Biała lista podatników VAT - wprowadzono modyfikacje podyktowane nową wersją API.