image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.043

Nowości:

 1. W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów białej listy podatników VAT udostępniamy nową funkcjonalność - Weryfikacja podatników w elektronicznym wykazie podatników VAT.

  Dzięki nowej funkcji można sprawdzić:
  - czy dany kontrahent (numer NIP) w danej dacie miał CZYNNY VAT,
  - czy dany rachunek bankowy widnieje na białej liście.

  Weryfikacja powyższych danych następuje automatycznie przed:
  - dodawaniem Kontrahenta - czynny VAT w dacie bieżącej
  - dodawaniem rachunku bankowego. - w dacie bieżącej
  - dodawaniem dokumentu kosztowego - sprawdzenie czynnego VATu w dacie wystawienia dokumentu oraz rachunków bankowych
  - wysłaniem przelewu - sprawdzenie rachunku bankowego w bieżącej dacie.

  Dodatkowo w kartotece kontrahenta dodaliśmy:
  - możliwość ręcznej weryfikacji czynnego podatnika VAT
  - możliwość podglądu historii weryfikacji oraz możliwość wydrukowania potwierdzenia weryfikacji czynnego VATu oraz rachunku bankowego.
  - dodaliśmy automatyczne sprawdzenie czynnego podatnika VAT podczas pobierania danych z CEIDG.

  W kartotece rachunku bankowego dodano możliwość wybrania rachunku z białej listy dostępnych rachunków bankowych.
  W rejestrze dokumentów kosztowych przed przygotowaniem paczki przelewów dodaliśmy weryfikację rachunków bankowych - biała lista VAT.
  W głównym manu programu, zakładka Pomoc > Narzędzia pomocnicze - rozbudowano funkcję weryfikacji NIP. Dodano weryfikację czynnego VAT oraz rachunku bankowego.

  Dodaliśmy możliwość wydrukowania raportu z weryfikacji kontrahenta:
  - w kartotece kontrahenta
  - w rejestrze zapłat za dokumenty kosztowe

  UWAGA! Funkcjonalność domyślnie jest WYŁĄCZONA. Należy włączyć w głównej konfiguracji programu > Ustawienia dodatkowe > 1 > Weryfikacja czynnego podatnika VAT oraz rachunków bankowych - biała lista MF.

 2. Kartoteka formy płatności - dodano pole rodzaj transakcji, które przyjmuje wartości: PRZELEW, KARTA, GOTÓWKA, KOMPENSATA.
   
 3. Dokument kosztowy:
  - dodano ostrzeżenie, gdy forma płatności inna niż przelew a kwota dokumentu kosztowego większa bądź równa 15 tyś PLN.
  - dodano możliwość wybrania rachunku bankowego z pola typu rozwijana lista. Jest to lista rachunków z rejestru dokumentów kosztowych. Po wybraniu rachunku bankowego, Bank i Swift są uzupełniane automatycznie na podstawie danych z wcześniejszych dokumentów kosztowych.
  - zmieniono kolejność pól dla rachunku bankowego. Aktulanie pierwszym polem jest Rachunek bankowy i dalej Bank i Swift. Nowy układ pól poprawia ergonomię pracy, gdy korzysta się z ręcznego wpisywania rachunku bankowego.
   
 4. Rejestr dokumentów kosztowych:
  - dodano kolumny danych:
     - Czynny VAT/VIES - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych lub gdy brak NIP). Informuje czy w dacie wystawienia dokumentu kosztowego dany kontrahent miał czynny VAT / VAT UE. 
     - BL - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych oraz gdy brak NIP lub rachunku bankowego). Informuje czy w dacie przelewu dany rachunek był na białęj liście VAT. 
     - BL2 - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych oraz gdy brak NIP lub rachunku bankowego dla VAT w PLN). Informuje czy w dacie przelewu dany rachunek VAT w PLN był na białEj liście VAT. 
  - dodano funkcję umożliwiającą zbiorczą weryfikację rachunków bankowych na białej liście w bieżącej dacie - klawisz Funckje.
   
 5. Dokument zapłaty za dokument kosztowy - dla transakcji przelewowych, dodaliśmy pole Rachunek bankowy oraz weryfikację rachunku bankowego - biała lista dla VAT.
   
 6. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe:
  - dodano kolumny danych:
     - Rachunek bankowy
     - BL - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych oraz gdy brak NIP lub rachunku bankowego). Informuje czy w dacie przelewu dany rachunek był na białej liście VAT. 
  - dodano funkcję umożliwiającą zbiorczą weryfikację rachunków bankowych na białej liście - klawisz Funckje.
   
 7. Kartoteka kontrahenta:
  - W związku z tym, że wielu naszych Klientów korzysta z automatycznego pobierania danych z VIES i CEIDG, w kartotece kontrahenta zmieniono kolejność pól. Pierwszym polem (daną do podania) jest numer NIP.  Po wpisaniu numeru NIP oraz naciśnięciu klawisza ENTER, następuje automatyczne pobranie danych z CEIDG lub VIES.
  - W zakładce Dodatkowe informacje dodano pola:
    - Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 
    - Data zawieszenia działalności gospodarczej
    - Data wznowienia działalności gospodarczej
    - Data zakończenia działalności gospodarczej
    - Dodano fukcję, która umożliwia pobranie powyższych danych z bazy REGON - GUS.
  - Uwaga! Uprawnienia dla oddziałów i użytkowników przeniesiono z zakładki Dodatkowe informacje do zakładki Inne dodatkowe opcje.
   
 8. Słownik konhtrahentów:
  - Dodano funkcję, która umożliwia zbiorcze pobranie następujących danych z bazy REGON - GUS:
    - Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 
    - Data zawieszenia działalności gospodarczej
    - Data wznowienia działalności gospodarczej
    - Data zakończenia działalności gospodarcze
  Funkcjonalność dostępna pod klawiszem: Funkcje
  - dodano sekcje kolumn: Daty działalności, któa zawiera dane:
    - Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 
    - Data zawieszenia działalności gospodarczej
    - Data wznowienia działalności gospodarczej
    - Data zakończenia działalności gospodarcze
  Dane domyślnie ukryte.
  - Dodano funkcję: Archiwum (pod prawym klawiszem myszy) - Funkcja przenosi kontrahenta do Archiwum. Funkcja dostępna dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do edycji i zatwierdzania danych kontrahenta.

poprawki:

 1. Okno podglądu plików powiązanych z dokumentem - poprawiono błąd powodujący, że pliki powiązane z innego oddziału nie były widoczne.