image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.042

nowości:

 1. Moduł szkód komunikacyjnych - w dokumencie obok kwoty wnioskowanej i kwoty otrzymanej, dodano kwotę faktyczną naprawy. Dodano też możliwość wpisania każdej z kwot w innej walucie. Dodano kolumny kwot po przeliczeniu na PLN po wybranym kursie waluty obcej. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna dokumentu.
  W rejestrze szkód komunikacyjnych dodano kolumny - kwoty w PLN.
 2. Moduł serwisu - w rejestrze dokumentów serwisu, w szczegółach dokument dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy, Pliki powiązane oraz Dokumenty magazynowe.
 3. Zlecenie transportu lub spedycji:
  - dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego powiązanego ze zleceniem.
  - dodano zakładkę dokumenty magazynowe oraz możliwość dodania dokumentu magazynowego i powiązania go z bieżącym zleceniem. 
 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - w szczegółach dokumentów dodano zakładkę Dokumenty magazynowe.

  - z poziomu rejestru zleceń dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego powiązanego z bieżącym zleceniem.
 5. W konfiguracji zleceń transportu i spedycji dodano możliwość ukrycia/pokazania zakładki Dokumenty magazynowe. Uwaga! Zakładka domyślnie ukryta.
 6. Rejestr dokumentów magazynowych WMS - w sekcji Dokumentów powiązanych dodano Numer zlecenia transportu lub spedycji powiązanego do danego dokumentu magazynowego.
 7. Moduł magazynowy WMS:
  - dodano drukowanie etykiet na regały,
  - dodano drukowanie etykiet wejściowych,
  - uproszczono drukowanie etykiet na opakowania zbiorcze,
  - zoptymalizowano obsługę skanera kodów kreskowych i operacji magazynowych,
  - rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - eksport paczki przelewów do pliku - usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku, tj. gdy przed eksportem przelewów do banku dodawaliśmy nowy rachunek bankowy - występował wyjątek, co uniemożliwiało przesłanie paczki przelewów. Problem został rozwiązany.