image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.040

nowości:

  1. Uprawnenia użytkowników - dodano uprawnienie do zarządzania licencjami mobilnymi SPEDTRANS. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień dla użytkownika. Należy je nadać w konfiguracji użytkwnika. Zakładka Narzędzia.
  2. Zlecenie transportu lub spedycji - w tabeli usług w kolumnach FV i DK, które informowały, że pozycja do fakturowania / oczekiwany dokument kosztowy dodano szare tło komórki danych, gdy jeszcze brak dokumentu sprzedaży / kosztowego do danej pozycji. Gdy do pozycji wystawiono dokument sprzedaży / kosztowy, to wówczas tło szare znika.
  3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentu, w tabeli usług w kolumnach FV i DK, które informowały, że pozycja do fakturowania / oczekiwany dokument kosztowy dodano szare tło komórki danych, gdy jeszcze brak dokumentu sprzedaży / kosztowego to tej danej pozycji. Gdy do pozycji wystawiono dokument sprzedaży / kosztowy, to ówczas tło szare znika.
  4. Dokument kosztowy - dodano funkcję: Usuń wszystkie pozycje dokumentu kosztowego, które są powiązane z innymi dokumentami kosztowymi. Funkcja przydatna, gdy chcemy szybko usunąć pozycje, które są już rozliczone na innych dokumentach, a podczas tworzenia dokumentu kosztowego automatycznie na dokument kosztowy są przenoszone wszystkie pozycje.
  5. Dokument sprzedaży - dodano funkcję: Usuń wszystkie pozycje dokumentu sprzedaży, które są powiązane z innymi dokumentami sprzedaży. Funkcja przydatna, gdy chcemy szybko usunąć pozycje, które są już rozliczone na innych dokumentach, a podczas tworzenia dokumentu sprzedaży automatycznie na dokument sprzedaży są przenoszone wszystkie pozycje.

poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Dokument wyciągu bankowego - usunięto błąd, w wyniku któego nie można było rozliczyć transakcji po stronie sprzedaży.
  3. Import tankowań z kart flotowych - poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie kreatora importu tankowań. Błąd pojawił się w wersji 8.038.
  4. Usunięto błąd uniemożliwiający skopiowanie pojedyńczej komórki danych z tabeli. Błąd pojawił się w wersi 8.039.
  5. Eksport danych do FK - Comarch OPTIMA - dodano sekcję odpowiedzialną za płatność Split Payment.