image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.039

nowości:

 1. Przystosowanie usługi serwerowej dla aplikacji SPEDTRANS mobile dla LINUX'a.
 2. Rozbudowa aplikacji SPEDTRANS mobile oraz modułu do zarządzania licencjami mobilnymi - dodano i rozbudowano obsługę profili użytkowników.
 3. Rozbudowa modułu SPEDTRANS zlecenia on-line.
 4. Rozbudowa funkcji rozszerzających możliwości wdrożeniowe programu.
 5. Widoki tabel - dodano możliwość wyłączenia/włączenia fitracji danych w tabeli. Dodano zapamiętywanie filtracji oraz możliwość wyboru z listy.
 6. Nowy dodatkowy moduł - B2B - wymiana danych między użytkownikami SPEDTRANS. Zakres wymiany danych: zlecenia transportu/spedycji, faktury sprzedaży / dokumenty kosztowe, skany dokumentów, statusy zleceń. Niebawem więcej informacji na ten temat.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr korespondencji - usunięto błąd powodujący niezapisywanie się ustawień kolumn w szczegółach dokumentów.
 3. Rejestr korespondencji - usunięto błąd, który pojawił się w szczególnym przypadku. Komunikat błędu: "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_config_okna'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.config_okna'."
 4. Usnięto błąd uniemożliwiający zalogowanie się do programu, gdy program SPEDTRANS był zminimalizowany i użytkownik był wylogowany - przywrócenie okna i zalogowanie powodowało błąd.
 5. Wysyłanie dokumentu sprzedaży wraz z załącznikami powiązanymi ze zleceniem transportu lub spedycji - usunięto błąd w wyniku którego, załączniki pochodzące z aplikacji SPEDTRANS mobile nie były dołączane.