image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.037

nowości:

 1. Dla każdego dokumentu, który zawiera pole STATUS, dodano Historię zmian statusów. 
  Podgląd Historii zmian statusów jest dostępny z poziomu rejestrów/słowników klawisz Podgląd i Historię zmian statusów.
  Informacja. Historia zmian statusów nie jest dostępna dla dokumentów sprzed aktualizacji.
 2. Korekta faktury sprzedaży - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 3. Nota odsetkowa - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 4. Reklamacja - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 5. Zlecenie serwisu - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 6. Kartoteka pracownika - dodano funkcję umożliwiającą przepięcie danych innemu pracownikowi:
  - zadania i ważne terminy
  - opiekun kontrahenta, kierowcy, pojazdu
  - oferty
  - zlecenia transportu i spedycji.
  Funkcja dostępna z poziomu edycji kartoteki pracownika, klawisz Funkcje.
 7. Rejestr wiadomości SMS, STM, GPS - dodano możliwość filtracji wiadomości po opiekunie kierowcy lub pojazdu.
 8. Kartoteka pojazdów:
  - dodano kolumnę Telefon - jest to numer telefonu przypisany do pojazdu.
  - dodano wyszukiwanie po numerze telefonu przypisanego do pojazdu.
 9. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 10. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile.
 11. Usunięto opcje przechowywania okien i widoków w plikach ini oraz w rejestrach Windows. Opcja Miejsce przechowywania indywidualnych ustawień użytkownika w głównej konfiguracji programu, zakładka Ustawienia dodatkowe. Domyślnie ustawiono przechowywanie ustawień w bazie MSSQL. Usunięte opcje spowalniały wczytywanie okien, dlatego wycofaliśmy się z tych opcji. Uwaga. Zmiana może spowodować przywrócenie do domyślnych ustawień okien.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Stan wyposażenia pracowników, kierowców i pojazdów - usunięto błąd uniemożliwiający filtrację po numerze dokumentu.
 3. Awizacja pojazdu - dla awizacji tworzonych na podstawie zlecenia serwisu, dodano przenoszenie godziny rozpoczęcia i zakończenia zlecenia serwisu.
 4. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego SAGE Symfonia - usunięto błąd powodujący nieprzenosienie się wszystkich wartości. Błąd występował tylko, gdy w dokumencie kosztowym w zakładce Razem było więcej niż jedna pozycja.
 5. Moduł korespondencji - usunięto błąd, który powodował, że nie aktualizowała się data Licz termin płatności od daty w dokumentach sprzedaży powiązanych z korespondencją.