image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.036

nowości:

 1. Dodano uprawnienia użytkownika - Ukryj ceny i wartości na dokumentach ofert dla kontrahentów.
 2. Przelewy elektroniczne - dodano:
  - Przelewy RON - UniCredit Bank Romania
  - Przelewy zagraniczne, walutowe - UniCredit Bank Romania
  - Przelewy EUR SEPA - UniCredit Bank Romania
 3. Szczegóły dokumentów, zakładka Ważne terminy - dodano kolumnę Adresat.
 4. Zlecenia transportu i spedycji - rozbudowano typy zleceń. Do tej pory był tylko podział na zlecenia krajowe lub międzynarodowe (K/M).
  W głównej konfiguracji programu dodano możliwość wyboru: Zaawansowane typy zleceń, które domyślnie mogą przyjmować następujące wartości: 
  K-kraj,
  - EXU-eksport UE,
  - IMU-import UE,
  - EIU-eksport/import UE,
  - IEU-import/eksport UE,
  - KBU-kabotaż UE,
  - PU-przerzut UE,
  - EX-eksport poza UE,
  - IM-import z poza UE,
  - EI-eksport/import poza UE,
  - IE-import/eksport poza UE,
  - KB-kabotaż poza UE,
  - P-przerzut poza UE.

  Dodano również możliwość wdrożeniowego dodawania i modyfikacji nowych typów zleceń. Uwaga! Funkcja domyślnie ukryta.
 5. W konfiguracji rodzaju zlecenia zmieniono opcję: Weryfikacja i informowanie o złym typie zlecenia : Krajowe/Międzynarowdowe (sprawdzenie na podstawie trasy pojazdu) na Typ zlecenia na podstawie trasy. Różnica polega na tym, że przy zaznaczonej tej opcji typ zlecenia jest zawsze wybierany automatycznie na podstawie trasy, bez dodatkowego komunikatu typu: Uwaga!!! Trasa zlecenia zawiera odcinek pozakrajowy. Czy zamienić typ zlecenia na : M - międzynarodowe?
 6. Zlecenia transportu i spedycji - dodano pole Typ ładunku, które może przyjmować wartości: FTL/LTLDodano również możliwość wdrożeniowego dodawania i modyfikacji nowych typów ładunków. Uwaga! Funkcja domyślnie ukryta.
 7. Rejestr sprzedaży - dodano możliwość fitracji po rodzaju dokumentów - Faktura rozliczająca zaliczkę.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument korespondencji przychodzącej - obieg dokumentów. Usunięto błąd powodujący nieprzenoszenie się Rodzaju obiegu dokumentów podczas podglądu lub edycji dokumentu.
 3. Kredyt kupiecki - usunięto błąd powodujący, że pole do daty było nieaktywne.
 4. Usunięto błąd z ukrywaniem bocznego panela kalendarza.
 5. Rejestr ofert od kontrahentów - usunięto błąd z ostatniej aktualizacji, który pojawiał się przy otarciu rejestru ofert. KOmunikat błędu: List index out of bounds (-1)
 6. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie funkcji: Wstaw ponownie trasę ze zleceń powiązanych dla bieżącego ciągnika
 7. Dodano obsługę wykonywania zZIPowanej kopii zapasowej powyżej 4 GB.
 8. Dokument kosztowy - usunięto błąd uniemożliwiający zbiorcze usunięcie rekordów z zakładki Razem. Komunikat błędu: List index out of bounds (0).
 9. Dokument kosztowy - usunięto błąd typuYou must be in ShowCheckbox mode to set to this date.
 10. Nota obciążeniowa - usunięto błąd uniemożliwiający edycję dokumentu z poziomu Zlecenia transportu lub spedycji. Komunikat błęu: Field 'id' not found.