image description

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.000

  nowości:

  1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
  2. Integracja z KSeF:
   - eksport faktur sprzedaży do systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
   - import faktur zakupowych z systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
  3. Ankiety on line - nowy moduł dodatkowy.
  4. Mandaty - nowy moduł dodatkowy.
  5. Zakazy w ruchu drogowym pojazdów - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
   Uwaga! Dostępna jest też wersja usługi, która działa w tle i pobiera nabieżąco dane. Usługa analogiczna jak usługa kursów walut. Prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu instalacji pomoc@listprzewozowy.com.pl
  6. Nowa aplikacja mobilna SPEDTRANS webmobile - aplikacja nie wymaga instalacji, aplikacja korzysta z domyślnej przeglądarki WWW, dowolny system operacyjny.
  7. Integracja z giełdą TimoCom (moduł dodatkowy) - nowa integracja, poszerzony zakres wymiany danych.
  8. Integracja z giełdą Trans.EU (moduł dodatkowy) - dostosowanie modułu do zmian w najnowszym API.
  9. Lifting interfejsu użytkownika.
  10. Nowa szata graficzna wzorców dokumentów i raportów. Uwaga! Standardowa aktualizacja programu nie powoduje aktualizacji wzorców wydruków. Funkcja aktualizacji  wydruków dostępna jest z menu głównego programu, Pomoc > Aktualizacja wzorców wydruków. Uwaga! Wgranie nowych wzorców spowoduje usunięcie indywidualnych zmian wdrożeniowych we wzorcach wydruków i raportach.
  11. Wzorce wydruków i raporty - w głównej konfiguracji programu w zakładce Wzorce dokumentów i raporty dodano możliwość dostosowania kolorów nowych wzorców wydruków.
  12. SPEDTRANS on line - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
  13. SPEDTRANS - wygasające linki - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
  14. Aplikacja mobilna SPEDTRANS (dla Android'a) - uproszczenie instalacji i konfiguracji serwera aplikacji.
  15. Dodano słownik typów punktów POI oraz zdyfiniowano systemowe typy POI tj. np. Stacja paliw (SP), Stacja ładowania (EV), Parking (P), Hotel/Nocleg (H), Inny punkt POI (POI).
  16. Kartoteka kontrahenta - dodano pole Typ POI.
  17. Moduł Mapy - dodano możliwość pokazania punków POI.
  18. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentu, zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
  19. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w widoku dyspozytora dodano kolumnę POI.
  20. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
  21. Baza pojazdów - rozbudowa zarządzania flotą - dodano zakładki: 
   - Wyposażenie
   - Przekazania pojazdów
   - Zlecenia serwisów
   - Szkody
   oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
  22. Baza kontrahentów - rozbudowano funkcje CRM, dodano zakładki:
   - Dokumenty sprzedaży
   - Dokumenty kosztowe
   - Oferty
   - Zamówienia
   - Zlecenia transportu i spedycji
   oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumetów.
  23. Rejestr Historii rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
  24. - Dzisiaj
   - Wczoraj
   - X ostatnich dni
   - X ostatnich godzin
   - X ostatnich rekordów
   - Bieżący miesiąc
   - Ostatni miesiąc
   - Bieżący rok
   - Poprzedni rok
  25. Szczegóły dokumentu, zakładka: Historia rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
   - Dzisiaj
   - Wczoraj
   - X ostatnich dni
   - X ostatnich godzin
   - X ostatnich rekordów
   - Bieżący miesiąc
   - Ostatni miesiąc
   - Bieżący rok
   - Poprzedni rok
  26. W rejestrze plików oraz notatek dodano filtrację : X ostatnich rekordów
  27. W szczegółach dokumentów, w zakładkach Pliki powiązane, Notatki, Historia rozmów telefonicznych, Rozliczenie roboczogodzin dodano filtrację : X ostatnich rekordów
  28. Rejestr faktur pro forma - dodano nową funkcjonalność - Automotyczny emailing dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w rejestrze dokumentów sprzedaży.
  29. Usługa SPEDTRANS Mail serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
  30. Usługa SPEDTRANS File serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
  31. Rejestr historii zdarzeń - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
  32. Wyszukiwanie po nazwie skróconej kontrahenta (rozwijane pole na formularzach wystawiania dokumentów) - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
  33. Rejestr przekazań pojazdów - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
  34. Rejestr dokumentów wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
  35. Baza wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Dokumenty pobrania/zdania wyposażeniaNotatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
  36. Baza towarów i usług - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
  37. Pole "Uwagi" - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru.
  38. Pole wyboru kontrahenta przy tworzeniu / edycji dokumentu - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
  39. Baza kontrahentów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  40. Baza pojazdów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  41. Baza kierowców - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  42. Baza pracowników - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  43. Baza towarów i usług - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  44. Baza wyposażenia - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  45. Baza opon - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
  46. Konfiguracja rodzaju zlecenia - dodano możliwość ukrycia:
   - naczepy
   - przyczepy
   - drugiego kierowcy
  47. Kartoteka kontrahenta - pole prefix AWB/IATA/ICAO przeniesiono do zakładki Dodatkowe informacje
  48. Wystawianie dokumentów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla osoby kontaktowej.
  49. Dokument notatka powiązanej z pojazdem - dodano możliwość wpisania licznika pojazdu.
  50. Doklument notatki - dodano możliwość edycji pól data i godziny.
  51. Moduł przekazania pojazdów:
   - dodano możliwość porównania pobrania i zdania pojazdu. W wyniku porównania otrzymujemy formularz z różnicami w dokumentach. Funkcja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
   - dodano wydruk / raport przekazania pojazdu.
   - dodano wydruk / raport porównia przekazania pojazdu.
   Uwaga! wymagane dodatkowe wzroce wydruków - prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pomoc@listprzewozowy.com.pl Wzorce wydruków będziemy przesyłać po zgłoszeniu mailowym.
  52. Dane historii zdarzeń pojazdów zostały przeniesione do Rejestru notatek. Dane są również widoczne w słowniku pojazdu, w szczególach dokumentu, w zakładce Notatki.
  53. Kartoteka pracownika - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
  54. Słownik pracowników - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
  55. Kartoteka osoby kontaktowej kontrahenta - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
  56. Słownik kontrahentów - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
  57. Rejestr historii rozmów telefonicznych - w tabeli Statusy telefonów i ostatnie połączenia dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
  58. Moduł Bramka SMS (modem Huawei Hilink) - dodano zabezpieczenie - omijanie SMSów z nieprawidłowym numerem / które nie zostały wysłane. Usługa próbuje wysłać ponownie dany SMS, jeśli po kolejnym razie nie uda się, to omija dany SMS.
  59. Moduł SMS - dodano możliwość poprawienia numeru telefonu w niewysłanym SMSie. Funkcja dostępna pod klawiszem Funkcje > Popraw numer telefonu niewysłanej wiadomości
  60. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
   - dodano możliwość powiązania zlecenia z ofertą,
   - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty
   - dodano dodatkowy status zlecenia - pole Status 2. Uwaga! pole domyślnie ukryte. Funkcjonalność można włączyć w Konfiguracji szczegółowej zleceń transportu/spedycji. Dodatkowo należy zdefiniować statusy w słowniku Statusów dokumentów i kortotek.
   - w tabeli trasy dodano pole Ostatnia modyfikacja - pole zawiera nazwisko i imię użytkownika, który ostatnio zmodyfikował odcinek trasy  oraz datę i godzinę tej operacji.
  61. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
   - dodano kolumny: Ilość km ładownych wg GPS, Ilość km pustych wg GPS, Ilość wg GPS
   - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty.
   - dodano kolumnę Status II
   - w szczegółach, w zakładce Trasa dodano kolumnę Ostatnia modyfikacja.
  62. Baza kierowców - dodano zakładki: 
   - Wyposażenie
   - Przekazania pojazdów
   - Szkody
   - Mandaty
   oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
  63. Baza pracowników - dodano zakładki: 
   - Wyposażenie
   oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
  64. W menu głównym, w zakładce Rejestry dodano klawisz Flota, który grupuje wszystkie moduły związane z flotą i kierowcami.
  65. Uwaga!! zmiana w menu głównym > Słowniki:
   - Kontrahenci 
   - Pracownicy
   - Pojazdy
   - Kierowcy
   - Opony
   - Wyposażenie
   zostały przesunięte do Rejestry > CRM. 

   Uwaga!! Zmiana w menu głównym > Rejestry:
   - Zestawy pojazdów
   - Awizacje pojazdów
   - Wyposażenie pracowników, kierowców i pojazdów 
   - Serwis pojazdów
   - Serwis opon
   - Szkody komunikacyjne
   - Przekazania pojazdów
   - Mandaty
   - Zakazy w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych
   - Tankowania, karty flotowe
   - Dokumenty AETR
   - Historia tras pojazdów wg GPS
   zostały przesunięte do Rejestry > Flota.

  66. We wszystkich rejestrach dokumentów dodano filtracje:
   - Dzisiaj
   - Wczoraj
   - X ostatnich dni
   - X ostatnich rekordów
   - Bieżący tydzień
   - Poprzedni tydzień
   - Bieżący miesiąc
   - Poprzedni miesiąc
   - Bieżący rok
   - Poprzedni rok
   - Data
   oraz ustawiono sortowanie malejąco po dacie i numerze dokumentu, czyli domyślnie najnowsze dokumenty są zawsze na górze tabeli.

  poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. Generator not odsetkowych - dodano automatyczne uzupełnianie adresu do korespondencji i osoby kontaktowej.

  * moduł dostępny dla Klientów z aktywną usługą wsparcia technicznego. Moduł wymaga dostępu do internetu.