image description

serwer terminali Windows

Jak zdalnie połączyć się z serwerem terminali?

data publikacji: 01-8-2018 12:04:42

Klikamy menu „Start” a następnie „Uruchom”, pojawi się okno jak niżej.

 W polu „Otwórz” wpisujemy następujący tekst:  mstsc  i klikamy przycisk OK. Otworzy się ekran „Podłączenie pulpitu zdalnego”.

 

 

W polu „Komputer” wpisujemy numer IP i klikamy przycisk „Podłącz”. Pojawi się okno logowania do systemu Windows.

Wpisujemy login i hasło, klikamy przycisk OK. Gotowe, połączyliśmy się zdalnie z serwerem terminali.