image description

Routex

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.012

data publikacji: 18-3-2015 11:30:00

nowe funkcjonalności:

  1. Eksport danych do FK - CDN OPTIMA, ENOVA - dodano opcję: Przenieś ID jako ID_ZRODLA, dla kontrahenta oraz dokumentów sprzedaży i dokumentów kosztowych.
  2. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych Transpass (funkcjonalność dodatkowa).
  3. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych Routex (funkcjonalność dodatkowa).

poprawki:

  1. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku podczas zapisywania dokumentu tj.: "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_pzlw_rejestr_zlw"."
  2. Dokument delegacji - usunięto błąd uniemożliwiający dodanie nowego odcinka trasy, gdy nie uzupełniono pola Godzina. Błąd pojawiał się tylko przy zaznacoznej opcji Automatycznie naliczaj noclegi.
  3. Pobieranie danych z bazy REGON - GUS. Zaktualizowano moduł do nowego interfejsu wymiany danych GUS.
  4. Słownik pojazdów>Podgląd dokumentów magazynowych (powiązanych z pojazdem) - usunięto błąd w wyniku którego nie były wyświetlane dokumenty magazynowe.