image description

Polityka prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej SPEDTRANS Mobile

Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej SPEDTRANS Mobile.

Gdy w treści poniżej mówimy „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym, w tym naszych klientów lub osoby uprawnione przez naszych klientów, następnie aktywowały aplikację. Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej (tworzony w momencie instlacji aplikacji mobilnej), aż do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego.
Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do serwera licencji w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. 
Aplikacja mobilna porozumiewa się z serwerem licencji przy użyciu mechanizmów szyfrujących.
Po aktywacji aplikacji mobilnej, aplikacja mobilna łączy się z serwerem klienta.
Aplikacja mobilna wysyła do serwera klienta tylko dane, które wprowadza użytkownik aplikacji mobilnej oraz którymi klient zarządza w zakresie użytkowanego modułu.
Aplikacja mobilna nie wysyła do serwera licencji danych klienta.
Dane klienta są wysyłane tylko i wyłącznie do serwera klienta z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego przez autoryzowanego użytkownika aplikacji, co za tym idzie Administrator nie przetwarza danych osobowych klienta.

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

- korzystanie z aparatu - na potrzeby wysyania dokumentacji kierowcy do systemu
- zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia - w celu obsługi powiadomień w aplikacji
- odczytywanie stanu i informacji o telefonie – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów aplikacji służącym szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem
- odbieranie danych z internetu i pełny dostęp do sieci – na potrzeby prawidłowego wykonywania transakcji mobilnych
- wyświetlanie połączeń sieciowych – na potrzeby sprawdzania dostępu do internetu przez aplikację
- korzystanie z informacji dotyczących połączenia Wi-Fi – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów aplikacji służącym szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem
- odczytywanie lokalizacji – na potrzeby poprawnego działania funkcjonalności zleconej przez klientów oraz w celu sprawenego monitorowania realizacji zleceń kierowców
- korzystanie z multimediów – na potrzeby prawidłowej obsługi modułu zleceń

W celu m.in.:

- dopasowania do potrzeb użytkowników używanych przez nich usług,
- doskonalenia naszych produktów i usług,
- zapobiegania oszustwom,
- zapewnia bezpieczeństwa naszych usług,
- skanowania kodów QR oraz dokumentacji,
- dodawania przypomnień i powiadomień o zleceniach

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego.
W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami.
Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.
Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych wymagań technicznych dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej oraz dostępu do niezbędnych danych, z których korzysta aplikacja można uzyskać pod adresem pomoc@listprzewozowy.com.pl oraz w instrukcjach obsługi producentów: Android, Apple.
Aplikacja mobilna zbiera informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług na podstawie umowy zawartej z klientem.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem aplikacji mobilnej SPEDTRANS Mobile jest MACIOSOFT Maciej Poskrop, ul. Grodziska 23, 96-321 Żabia Wola, wyłączny adres do doręczeń: ul. Grodziska 23, Musuły, 96-321 Żabia Wola, NIP: 8381587353, dalej określony jako MACIOSOFT lub Administrator.
Kontakt z Administratorem możesz nawiązać:
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@listprzewozowy.com.pl;
- wysyłając list na adres: ul. Grodziska 23, Musuły, 96-321 Żabia Wola.
Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

Boxed