image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.015

nowości:

 1. Kartoteka pojazdu - dodano pole: Konto FK
 2. Słownik pojazdów - dodano kolumnę: Konto FK
 3. Rejestr wiadomości SMS/GPS - dodano możliwość ręcznego powiązania wiadomości z dokumentem zlecenia transportu lub spedycji.
 4. Mapa Google - dodano możliwość pobrania z zewnętrznego pliku położeń pojazdów. Funkcja szczególnie przydatna dla firm spedycyjnych, które zarządzają flotą pojazdów swoich przewoźników.
 5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość wyszukiwania po numerze dokumentu powiązanego.
 6. Rejestr ofert dla kontrahentów - w szczegółach dokumentu dodano zakładkę Pliki powiązane. Pod klawiszem Podgląd również dodano możliwość podglądu rejestru plików powiązanych z daną ofertą.
 7. Dokument zlecenia transportu/spedycji - do funkcji wysyłania maila (klawisz E-mail) dodano możliwość dołączenia plików powiązanych z danym zleceniem, dodano również opcję wyboru plików poprzez zaznaczenie rodzaju plików.
 8. Rejestr zleceń transportu/spedycji - do funkcji wysyłania maila (klawisz E-mail) dodano możliwość dołączenia plików powiązanych z danym zleceniem, dodano również opcję wyboru plików poprzez zaznaczenie rodzaju plików.
 9. Dokument sprzedaży - uproszczono funkcję wysyłania maila (klawisz E-mail). Zastosowano identyczną zasadę jak dla dokumentów zleceń transportu/spedycji.
 10. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość wysłania maila wraz z dokumentami powiązanymi bezpośrednio z rejestru sprzedaży.
 11. Dokument oferty dla kontrahenta - dodano możliwość wysłania SMSa (klawisz SMS) oraz wysyłania maila wraz z plikami powiązanymi z danym dokumentem (klawisz E-mail). 
 12. Tankowania i karty flotowe - dodano import danych z EuroToll.
 13. Dokument sprzedaży oraz rejestr sprzedaży - dodano możliwość wysłania SMSa.
 14. Faktura pro forma oraz rejestr faktur pro forma - dodano możliwość wysłania SMSa (klawisz SMS) oraz wysłania emaila wraz z plikami powiązanymi z danym dokumentem (klawisz E-mail). 
 15. Mapa Google - dodano możliwość pokazania na mapie dowolnej liczby kontrahentów.
 16. Dokument zlecenia transportu/spedycji - dodawanie odcinka trasy - dodano fukcje umożliwiające pobranie danych:
  - Końcowy punkt trasy ostatniego zlecenia
  - Bieżące położenie GEO wg GPS
 17. Dokument zlecenia transportu/spedycji - w konfiguracji rodzaju zlecenia dodano opcję: Wstaw końcowy punkt trasy ostatniego zlecenia jako domyślny początek trasy
 18. Rejestr sprzedaży - rozbudowano zbiorcze rozliczanie dokumentów sprzedaży. Dodano możliwość rozliczenia w innej walucie przeliczając po kursach z dokumentów źródłowych lub innym.
 19. Rozbudowa modułu rozliczenia palet:
  - dodano oddzielny rejestr dokumentów obrotu palet.
  - dodano możliwość tworzenia dokumentów nie powiązanych ze zleceniem transportu/spedycji
  - dodano możliwość rozliczenia poprzez Kwit paletowy
  - dodano możliwość podpięcia plików (skanów)
  Uwaga. Aby były widoczne nowe fukcje, należy w głównej konfiguracji programu> zakładka Palety > wybrać Tryb zaawansowany

poprawki:

 1. Usunięto błąd w rejestrze sprzedaży polegający na braku możliwości usunięcia dokumentu sprzedaży, gdy do dokumentu wystawiono dokument korespondencji wychodzącej.
 2. Załącznik korepondencji poczty wychodzącej - usunięto błąd powodujący ukrywanie klawisza Usuń (błąd występował w szczególnych przypadkach, gdy użytkownik zmieniał rozmiar okna)
 3. Moduł integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - aktualizacja zbiorcza.
 4. Moduł korespondencji - poprawiono funckję, która przesuwa datę płatności w rejestrze sprzedaży.
 5. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.