image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.013

nowości:

 1. Uprawnienia użytkownika - dodano Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami słownika towarów i usług. Funkcjonalność dostępna w konfiguracji użytkownika. Umożliwia ograniczenie dostępu danemu użytkownikowi do wybranych kartotek towarów lub usług.
 2. Kartoteka kontrahenta - sprawdzenie czy istnieje kartoteka o numerze NIP
  W kartotece kontrahenta pod klawiszem NIP dodaliśmy funkcję: Sprawdź po NIPie czy istnieje kontrahent w bazie danych. Dodatkowo, po wpisaniu numeru NIP oraz wciśnięciu klawisza ENTER program też sprawdza NIP
 3. Rejestr oferty dla kontrahentów oraz dokument oferty - dodano możliwość wysłania SMSa do osoby kontaktowej
 4. Rejestr zleceń transportu/spedycji:
  - w szczegółach zlecenia dodano zakładki: Kontenery oraz Palety
  - dodano cztery dodatkowe filtry danych tj.: Zlecenia kontenerowe, Zlecenia bez kontenerów, Zlecenia z obrotem paletami, Zlecenia bez obrotu paletami

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Funkcja weryfikacji numeru NIP w VIES - poprawiony został komunikat przy weryfikacji numeru NIP w VIES.
  Teraz, gdy NIP jest poprawny ale nie ma go w VIES jest dodatkowy komunikat:  UWAGA !!! Nie odnaleziono numeru NIP : XXXX w bazie VIES, choć sam numer NIP jest poprawny