image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.014

nowości:

  1. Rejestr sprzedaży - w szczegółach dokumentu dodano zakładki: Zapłaty oraz Pliki powiązane. Do Plików powiązanych dodano możliwość podglądu.
  2. Rejestr dokumentów kosztowych - w szczegółach dokumentu dodano zakładkę: Zapłaty
  3. Dokument noty odsetkowej - dodano możliwość podania dodatkowej kwoty obciążenia za nieterminową płatność. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorca noty odsetkowej.
  4. Rejestr zleceń transportu lub spedycji - dodano możliwość podglądu Dołączonych dokumentów
  5. Kartoteka kontrahenta - wydłużono pole NIP do 25 znaków. Dodano funkcję, która z numeru NIP UE pobiera kod kraju i uzupełnia pola: kod kraju oraz kraj.

poprawki:

  1. Dodano zabezpieczenie, aby kod kraju był zawsze dużymi literami. Dla integracji z innymi programami, w niektórych przypadkach kod kraju pisany małymi literami powodował błąd. np.: dla weryfikacji VAT UE w VIES.
  2. Dodano dodatkowy komunikat, gdy brak dostępu do usługi weryfikacji numerów NIP w bazie VIES. Dodamo możliwość wyłączenia tymczasowo usługi automatycznej weryfikacji - do ponownego zalogowania się do programu. Funklcja dodana ze względu na ostatnie częste awarie usługi po stronie VIES UE.