image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.011

nowości:

 1. Moduł rozliczenia palet:
  - w rejestrze ewidencji palet dodano dodatkowe kolumny - Miejsce zdania/pobrania palet.
  - dokument pobrania/zdania palet - dodano klawisze szybkiego wybodu kontrahenta oraz miejsca zdania/pobrania palet
 2. Narzędzia administracyjne:
  - dodano dodatkowe wewnętrzne narzędzia diagnostyczne - na potrzeby serwisu Maciosoft
 3. Zarządzanie raportami dodatkowymi:
  - podzielono widok na dwie zakładki tj. Podstawowe wzorce dokumentów oraz Dodatkowe wzorce dokumentów oraz raporty.
  Widok:  Podstawowe wzorce dokumentów zawiera spis wszystkich wzorców dokumentów oraz ich dodatkowy opis. Dzięki temu łatwo można odnaleźć wymagany plik wzorca oraz otworzyć go do edycji w Generatorze raportów.
 4. Zarządzanie wzorcami dokumentów oraz raportomi dodatkowymi - dodano opcję przechowywania wzorców w bazie MSSQL. Funkcja dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka Raporty.
 5. Narzędzia administracyjne - Moduł dodano funkcję aktualizacji słownika tłumaczeń. Dodano edytor tłumaczeń oraz słownik. 

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - zaktualizowano format XML ISO20022