image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.010

nowe funkcjonalności:

 1. Kartoteka kontrahenta - dodano pole: Komunikat dla dokumentu kosztowego.
 2. Rozbudowa modułu integracji z mapą Google:
  - dodano podgląd zleceń w realizacji
  - dodano podgląd awizacji pojazdu na osi czasu - funkcja dostępna w połączeniu z dodatkowym modułem Awizacji pojazdów
  - dodano możlwiość awizacji pojazdu bezpośrednio z mapy graficznej  - funkcja dostępna w połączeniu z dodatkowym modułem Awizacji pojazdów
 3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji zleceń po GEO lokalizacji miejsca załadunku, funkcja dostępna w połączeniu z modułami integracji z mapą Google lub PTV xServer
 4. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano zakładkę: Pliki powiązane oraz możliwość podglądu pliku powiązanego bezpośrednio z poziomu rejestru dokumetów kosztowych
 5. Moduł automatycznej aktualizji programu SPEDTRANS SQL - dodano możliwość pobrania najnowszej dokumentacji systemu pomocy.
 6. Integracja z Pocztą Polską - ELEKTRONICZNY NADAWCA
 7. Rozbudowa interfejsu wymiany danych z Pocztą Polską - przesyłki paletowe i paczkowe.
 8. Słownik kontrahentów - dodano dodatkową filtrację: Kartoteki dodane w ciągu ostatnich... dni
 9. Kartoteka kontrahenta - dla integracji z CDN OPTIMA dodano fukcję: Sprawdź zdublowane konta kontrahenta w CDN OPTIMA
 10. Dodano możliwość importu historii tras pojazdów z pliku CSV - domyślnie funkcja ukryta, wymaga nadania praw użytkownikowi.
 11. Rozbudowa funkcji wysyłania maili:
  - Okno wysyłasnia maila - dodano możliwość wyboru, kontrahenta, osoby kontaktowej, pracownika lub kierowcy
  - Dokument zlecenia transportu lub spedycji - możliwośc wyłania maila do: zleceniodawcy, płatnika, przewoźnika lub kierowcy - domyślnie funkcja ukryta, należy włączyć w konfiguracji rodzaju zlecenia.
  - Słowniki kontrahemtów, pojazdów, kierowców, osób kontaktowych, pracowników - dodano możliwość wysłania maila.
  - Rejestr plików, podgląd rejestru plików powiązanych do danej kartoteki lub dokumentu - dodano opcję wysłania maila z załącznikiem
 12. Kartoteka kierowcy - dodano ID Trans i możliwość otworzenia czasu Trans.
 13. JPK_FA - eksport danych sprzedaży do formatu jednolitego pliku kontrolnego
 14. Integracja z GPS - TomTom 
 15. Integracja z nawigacją - TomTom 
 16. SPEDTRANS SQL w dowolnym języku - Wielojęzyczny interfejs użytkownika. Dodatkowe narzędzia - słownik fraz i tłumaczeń oraz edytor tłumaczeń na dowolny język, automatyczny tłumacz Google - funkcjonalność dodatkowa.
 17. Wymiana danych z programem księgowym CDN OPTIMA - Okno dodawania/edycji kartoteki kontrahenta - dodano funkcję kontrolną: Sprawdź zdublowane konta kontrahenta w CDN OPTIMA
 18. Rozbudowa modułu integracji z Trans.EU
 19. Rozbudowa modułu integracji z TimoCom
 20. UWAGA!!! Ważna zmiana! - Uprawnienia do kontrahentów - do tej pory włączenie tej funkcji było w głównej konfiguracji programu i automatycznie ograniczało wszystkim użytkownikom dostęp do kontrahentów. Dopiero po nadaniu uprawnień, dany użytkownik mógł mieć dostęp do danych danego kontrahenta. Aktualnie! Uprawnienie zostało przeniesione do konfiguracji użytkownika. Główna zmiana polega na tym, że teraz każdy nowy użytkownik ma pełen dosęp do wszystkich użytkowników i ograniczenia/uprawnienia do kontrahentów trzeba nadać dodatkowo. 
  Wprowadzona zmiana ułatwia konfigurację, gdzie tylko pewna grupa użytkowników ma ograniczony dostęp do kontrahentów. 
 21. Rejestr korespondencji przychodzącej - dodano możliwość wyszukiwania po polu Nadawca
 22. Rejestr korespondencji wychodzącej - dodano możliwość wyszukiwania po polach: Nr dok. powiązanego, Opis przesyłki, Nr nadawczy, Adresat
 23. Dokument korespondencji wychodzącej:
  - dodano możliwość powiązania wielu dokumentów do jednego dokumentu korespondencji wychodzącej tj. włożenie wielu dokumentów do jednej koperty.
  - dodano funkcję automatycznego zatwierdzania dokumentów powiązanych z danym dokumentem korespondencji wychodzącej przy zapisie.
  - dodano funkcję pobierania statusu doręczenia przesyłki
  - dla dokumentów sprzedfaży - dodano funkcję automatycznego przesunięcia terminu płatności - od daty doręczenia.
 24. Moduł rozliczenia palet - dodano dodatkową ewidencję palet oraz możliwość dodawania dokumentów obrotu palet nie powiązanych ze zleceniami transportu/spedycji. Funkcja domyslnie wyłączona w głównej konfiguracji programu.
 25. Słownik - Rodzaje przesyłek - dodano pole: Waga
 26. Przelewy elektroniczne - dodano obsługę formatu XML ISO20022 dla przelewów krajowych, zagranicznych oraz SEPA, dla banków: BRE oraz PKO BP. 

poprawki:

 1. Aktualizacja instrukcji obsługi programu.
 2. Dodano kontrolę wersji plików programu oraz weryfikację wersji bazy MSSQL.
 3. Poprawiono zaokrąglanie przy przliczeniam z waluty obcej na PLN w funckji eksportu danych do CDN OPTIMA
 4. Poprawiono zaokrąglanie przy przliczeniam VAT w PLN z waluty obcej na PLN przy tworzeniu dokumentu kosztowego ze zlecenia transportu/spedycji.
 5. Wymiana danych z programem księgowym CDN OPTIMA - Okno dodawania/edycji kartoteki kontrahenta - poprawiono fukcję pobierania danych z CDN OPTIMA
 6. Dodano kontrolę zgodności wersji bazy MSSQL z plikami programu.
 7. Rejestr korespondencji - poprawiono wyszukiwanie po frazie.