image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.008

nowe funkcjonalności:

  1. Integracja z GPSAutoguard NOWOŚĆ [funkcjonalnośc dodatkowa]
  2. Integracja z GPS - Finder NOWOŚĆ [funkcjonalnośc dodatkowa]
  3. Uprawnienia dla użytkownika - dodano dodatkowe uprawnienia do floty własnej oraz własnych kierowców (zakładka: Inne uprawnienia). Dzięki temu można zawęzić dostęp użytkownika do wybranych pojazdów i kierowców (tzw. opiekun lub dyspozytor dla grupy pojazdów/kierowców)
  4. Dodano możliwość weryfikację NIP UE w VIES przy wystawianiu dokumentu kosztowego. Funkcja domyślnie wyłączona.
  5. Integracja z GPS - Teltonika NOWOŚĆ [funkcjonalnośc dodatkowa]
  6. Rejestr dokumentów sprzedaży - w szczegółach dokumetów dodano zakładki: Notatki, Pliki powiązane oraz Ważne terminy.
  7. Rejestr dokumentów kosztowych - w szczegółach dokumetów dodano zakładki: Notatki, Pliki powiązane oraz Ważne terminy.

poprawki:

  1. Moduł bramki SMS - poprawiono wydajność usługi. Usunięto błąd powodujący zawieszenie modemu w szczególnych przypadkach.
  2. Rejestr korespondencji - usunięto błąd uniemożliwiający dodawanie oraz edycję dokumentów - błąd pojawił się w wersji 7.007.
  3. Nowy dokument wyciągu bankowego - usunięto błąd uniemożliwiający rozliczanie dokumentów z przeliczeniem z innej waluty. W wyniku błędu program zgłaszał błąd i nie pozwalał rozliczyć transakcję.