image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.028

nowe funkcjonalności:

  1. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano funkcję - przy zmianie zleceniodawcy, jeśli wybrany jest inny płatnik, to wówczas pojawia się komunikat z pytaniem, czy zamienić też płatnika. Dodano analogiczną funkcję przy zmianie płatnika.

poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Rejestr zleceń serwisu - poprawiono wyświetlanie Dokumentów powiązanych RW, WZ
  3. Rejestr zleceń serwisu - zoptymalizowano wczytywanie damych do rejestru danych.
  4. Dokument załącznika dla zleceniodawcy - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu w trybie edycji. Błąd był widoczny tylko, gdy do dokumentu była już wystawiona faktura sprzedaży.