image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.025

nowe funkcjonalności:

  1. Kartoteka pojazdów - dodano dodatkowe filty:
    - Tylko pajazdy nieprzypisane do zleceń
    - Tylko pajazdy przypisane do zleceń
  2. Rejestr zleceń transportu/spedycji - dodano możliwość wyszukiwania zleceń po numerze rejestracyjnym pojazdu
  3. Zlecenie transportu/spedycji - dodano możliwość powiązania pozycji odcinka trasy z ładunkiem. Opcja domyślnie ukryta. Możliwość włączenia w konfiguracji rodzaju zlecenia.

poprawki:

  1. Kartoteka krajów - zamieniono jednoliterowe kody krajów na dwuliterowe.
  2. Dodano dni świąteczne na rok 2016.