image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.024

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument wyciągu bankowego - dodano opcję ręcznego rozliczenia pozycji wyciągu - bez wskazania dokumentu rozliczającego.
 2. Rejestr dokumentów sprzedaży:
  - dodano kolumnę: Do zapłaty w PLN.
  - dodano funkcję: Nowe rozliczenie korekty z dokumentem źródłowym
 3. Rejestr dokumentów kosztowych:
  - dodano możliwość tworzenia dokumentu kosztowego powiązanego z innym dokumentem kosztowym
  - dodano funkcję: Nowe rozliczenie korekty z dokumentem źródłowym
 4. Do słownika typy pojazdów dodano pola: HDS, Winda
 5. Nowy moduł - Integracja z giełdą Trans.eu [funkcjonalność dodatkowa]
  podstawowe możliwości: 
    - eksport zleceń/ofert ładunków do pliku CSV
    - eksport zleceń/ofert pojazdów do pliku CSV
   - bezpośrednie korzystanie z poziomu SPEDTRANS SQL 6.000 z funkcji Trans.EU:
     1. Zgłoś ładunek
     2. Zgłoś pojazd
     3. Szukaj ładunków
     4. Szukaj pojazdów
     5. Moje oferty
     niebawem kolejne funkcje

poprawki:

 1. Rejestr dokumentów sprzedaży - poprawiono datę rozliczenia - data była pusta dla dokumentów rozliczanych poprzez wyciągi bankowe.
 2. Rejestr dokumentów kosztowych - poprawiono datę rozliczenia - data była pusta dla dokumentów rozliczanych poprzez wyciągi bankowe.
 3. Przelewy elektroniczne - usunięty błąd powstały w wersji 6.023 w funkcji "Tylko podstawowy alfabet" - błąd powodował, że przelewy do niektórych banków miały nieprawidłowy format i zaimportowanie danych było niemożliwe.