image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.021

nowe funkcjonalności:

  1. Dokument kosztowy - dla dokumentów tworzonych na podstawie zlecenia transportu lub spedycji, powiązanych z przewoźnkiem, dodano możliwość skonfigurowania daty sprzedaży i daty wystawienia dokumentu np. data sprzedaży = data rozładunku.
  2. Generator harmonogramów pracowników - dodano możliwośc filtracji po imieniu i nazwisku pracownika.
  3. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  4. Kartoteka pojazdów - dodano pola: Data zakupu, Data pierwszej rejestracji, Data sprzedaży

poprawki:

  1. Zlecenie transportu lub spedycji - poprawiono regułę wstawiania domyślnych warunków dla zleceniodawcy. Było: Gdy w kartotece zleceniodawcy były wpisane domyślne warunki, to wówczas były nanoszone w zleceniu, w przeciwnym wypadku pozostawały te, które były wpisane w edytowanych zleceniu. Aktulanie dodano regułę, że w przeciwnym wypadku wstawiane są domyśle warunki dla zleceniodawcy z konfuguracji danego zlecenia.
  2. Zlecenie transportu lub spedycji - poprawiono regułę wstawiania domyślnych warunków dla przewoźnika. Było: Zawsze był wstawiane domyśle warunki, nawet, gdy były puste. Aktulanie dodano regułę, że w wypadku pustych warunków w kartotece przewoźnika, wstawiane są domyśle warunki dla przewoźnika z konfuguracji danego zlecenia.