image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.020

nowe funkcjonalności:

 1. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - dodano dwie dodatkowe filtracje: Tylko płatnicy krajowi, Tylko płatnicy zagraniczni.
 2. Generator faktur sprzedaży - dla zamówień od kontrahentów - dodano dwie dodatkowe filtracje: Tylko płatnicy krajowi, Tylko płatnicy zagraniczni.
 3. Generator faktur sprzedaży - dla umów z kontrahentami- dodano dwie dodatkowe filtracje: Tylko płatnicy krajowi, Tylko płatnicy zagraniczni.
 4. Nowy moduł - Import wyciągów bankowych z pliku w formacie MT940 oraz automatyczne rozliczanie dokumentów. [Funkcjonalność dodatkowa]
 5. Nowy moduł - Eksport wyciągów do systemu księgowego. [Funkcjonalność dodatkowa]
 6. Nowy moduł - Ewidencja przebiegu pojazdów VAT. [Funkcjonalność dodatkowa]
 7. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano kolumny danych: Rok i miesiąc, Potencjalny (czyli oferta dla potencjalnego kontrahenta). Dodano filtrację: Tylko oferty potencjalnych kontrahentów
 8. Dokument oferty - dodano opcję umożliwiającą pokazanie również notatek powiązanych z kontrahentem.
 9. Moduł cenników - dodano słownik korekt cenowych - przykładowe zastosowanie to korekty paliwowe. Domyślnie funkcja jest wyłączona. Po włączeniu funkcji w głównej konfiguracji programu, zakładka Cenniki tabela korekt cenowych jest dostępna pod klawiszem Edycja w słowniku Kontrahentów - Korekty cenowe.
 10. Rozbudowa moduły Magazyn i funkcjonalności związanych z lokalizacjami, kodami kreskowymi i skanerami kodów kreskowych.
 11. Nowy moduł - Rozliczenie roboczogodzin pracowników. [Funkcjonalność dodatkowa]
  Rozszerzenie funkcjonalności dla modułów: Oferty dla kontrahentów, Zlecenia serwisu, Zlecenia produkcji.
 12. Rejestr dokumentów kosztowych - do fukcji tworzenia cyklicznych dokumentów kosztowych dodano opcję: Ostatni dziueń miesiąca, Ostatni roboczy dzień miesiąca
 13. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano:
  - możliwość tworzenia zleceń cyklicznych.
  - dodatkowe opcje do kopiowania pojedyńczego zlecenia transportu lub spedycji
 14. Konfiguracja zlecenia transportu i spedycji -dodano możliwość zablokowania edycji warunków ogólnych dla zleceniodawcy i przewoźnika.
 15. Główna konfiguracja programu - dodano możliwość podania indywidualnego katalogu wymiany danych z programem księgowym oraz katalog eksportu paczki przelewów.
 16. Słownik kontrahentów - dodano dodatkowe filtracje, Pokaż kontrahentów, dla których:
  - Brak zamówień w okresie ostatnich 14 dni
  - Brak zamówień w okresie ostatnich 30 dni
  - Brak zamówień w okresie ostatnich 60 dni
  - Brak zamówień w okresie ostatnich 90 dni
  - Brak zamówień w okresie ostatnich XX dni
  - Brak ofert w okresie ostatnich 14 dni
  - Brak ofert w okresie ostatnich 30 dni
  - Brak ofert w okresie ostatnich 60 dni
  - Brak ofert w okresie ostatnich 90 dni
  - Brak ofert w okresie ostatnich XX dni
  - Brak zleceń transportu lub spedycji w okresie ostatnich 14 dni
  - Brak zleceń transportu lub spedycji w okresie ostatnich 30 dni
  - Brak zleceń transportu lub spedycji w okresie ostatnich 60 dni
  - Brak zleceń transportu lub spedycji w okresie ostatnich 90 dni
  - Brak zleceń transportu lub spedycji w okresie ostatnich XX dni
 17. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano klawisz z dodatkowymi funkcjami umożliwiający:
  - Wstaw przewoźnika jako zleceniobiorcę do bieżącej pozycji usług
  - Wstaw przewoźnika jako zleceniobiorcę do wszystkich pozycji usług
  - Wstaw przewoźnika do wszystkich pozycji usług, gdzie brak zleceniobiorcy
  - Zamień walutę bieżącej pozycji dokumentu - sprzedaż i zakup
  - Zamień walutę wszystkim pozycjom dokumentu - sprzedaż i zakup
  - Zamień walutę bieżącej pozycji dokumentu - sprzedaż
  - Zamień walutę wszystkim pozycjom dokumentu - sprzedaż
  - Zamień walutę bieżącej pozycji dokumentu - zakup
  - Zamień walutę wszystkim pozycjom dokumentu - zakup

poprawki:

 1. Moduły reklamacji i serwisu - dodano możliwość tworzenia reklamacji do zlecenia serwisu.