image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.005

nowe funkcjonalności:

 1. Kartoteka pracownika - w dodawaniu/edycji kosztu stałego dodano funkcję: Oblicz miesięczną sumę kosztów stałych na podstawie danych z rejestru dokumentów kosztowych.
 2. Kartoteka pojazdu - w dodawaniu/edycji kosztu stałego dodano funkcję: Oblicz miesięczną sumę kosztów stałych na podstawie danych z rejestru dokumentów kosztowych.
 3. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - dodano zakładkę koszty stałe. Uwaga! Zakładka domyślnie ukryta. Należy włączyć opcję w głównej konfiguracji oraz w uprawnieniach danego użytkownika.
 4. Kartoteka rodzaju kosztu - dodano dwa pola typu logicznego: 1. Koszt stały pojazdu 2. Koszt stały pracownika. Pola dodane w związku z dodaniem funkcjonalności Koszty stałe w kartotekach pojazdów i pracowników.
 5. Rejestr dokumentów kasowych - dodano możliwość filtracji po nazwie skróconej kasy.
 6. Rejestr raportów kasowych - dodano możliwość filtracji po nazwie skróconej kasy.
 7. Rejestr zleceń - dodano możliwość wyszukiwania i filtracji po polu: Platforma.
 8. Magazyn - rozbudowa funkcji rozliczenia FIFO. Dodano opcje rozliczania FIFO po każdym dokumencie lub za dany okres (opcja druga zalecana, gdy praca w magazynie wielostanowiskowa i dużo operacji magazynowych).
 9. Rejestr ważnych terminów, widoki ważnych terminów w innych dokumentach - dodano kolorowanie rekordów tj. status ZR - kolor zielony, NZR - przeterminowany, kolor czerwony. Zasada analogiczna jak dla dok. sprzedaży i kosztowych.
 10. Słownik kontrahentów - dodano dodatkowe zakładki: Notatki, Ważne terminy, Pliki
 11. W menu głównym programu, w zakładce Rejestry dodano grupę danych CRM, a w niej dostęp do danych:  Kontrahenci, Notatki, Terminarz oraz Pliki.
 12. Dokument delegacji - dodano funkcję automatycznego obliczania ilości noclegów. W głównej konfiguracji programu, w zakładce Delegacje dodano dodatkowe opcje konfiguracji obliczania noclegów.
 13. Dokument delegacji - dodano możliwość wyboru sposobu rozliczania delegacji zagranicznych tj. stawki delegacji, noclegów dla kraju docelowego lub stawki dla poszczególnych krajów.
 14. Dokument delegacji - w zakładce Trasa dodano funkcję Przelicz noclegi.
 15. Dokument kasowy - dodano pola typu logicznego: Bez pokwitowania, Zaliczka na wypłatę, Zaliczka na wypłatę rozliczona.
 16. Dodano dodatkowe uprawnienia dla użytkownika dla nowych pól w dokumencie kasowym tj.: Bez pokwitowania, Zaliczka na wypłatę, Zaliczka na wypłatę rozliczona. Uwaga. Uprawnienia domyślnie wyłączone. Należy nadać poszczególnym użytkownikom programu w zakładce Inne uprawnienia.
 17. Rejestr dokumentów kasowych - dodano kolumny danych: Bez pokwitowania, Zaliczka na wypłatę, Zaliczka na wypłatę rozliczona
 18. Rejestr dokumentów kasowych - dodano dodatkowe opcje filtracji danych: 
  - Tylko dokumenty bez pokwitowania
  - Tylko dokumenty z pokwitowaniem
  - Tylko zaliczki na wypłatę
  - Tylko zaliczki na wypłatę nierozliczone
  - Tylko zaliczki na wypłatę rozliczone
 19. Dokument terminarza - dodano pola:
  - Adresat - do tej pory osoba wystawiająca dokument była adresatem ważnego terminu. Teraz domyślnie osoba wystawiająca staje się adresatem, ale można ją zmienić na dowolną inną osobę. Dzięki tej modyfikacji np. można wystawić dokument ważnego terminu dla innych użytkowników programu. Można filtrować terminy tylko dla danego adresata.
  - Indeks 1, Indeks 2 - dodatkowe pola do dowolnego wykorzystania, np. grupowania danych
  - Treść - dodatkowe, rozszerzone pole opisu

poprawki:

 1. Interfejs wymiany danych z bazą danych Firebird - usunięto błąd uniemożliwiający w niektórych przypadkach połączenie do bazy danych Firebird.