image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.004

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument kosztowy - umożliwiono powiązania wielu dokumentów tankowań z dokumetem kosztowym.
 2. Dodano możliwość zaznaczenia wybranych rekordów tankowań w rejestrze tankowań i utworzenie jednego, zbiorczego dokumentu kosztowego.
 3. Dodano analogiczną funkcjonalność w dokumencie zlecenia wyjazdu, zakładka - Tankowania.
 4. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - zakładka Inne koszty dodano trzy opcje usuwania rekordów: 1. bieżący rekord, 2. zaznaczone rekordy, 3. z zerowymi ilościami
 5. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - zakładka Zlecenia transportu i spedycji, klawisz Edytuj - dodano funkcję : Przelicz automatycznie udział procentowy bieżącego zlecenia transportu lub spedycji w zleceniach ZLW, która automatycznie oblicza udział procentowy na podstawie ilości km
 6. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - dodano pola: Zlecenie rozliczył, Data rozliczenia, Miesiąc rozliczenia.
 7. Rejestr zleceń wyjazdów/załadunków - dodano możliwość filtracji po polach: Zlecenie rozliczył, Data rozliczenia, Miesiąc rozliczenia.
 8. Kartoteka kontrahenta - dla kartoteki typu Linia lotnicza dodano pola: prefix AWB, kod IATA, kod ICAO
 9. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego STREAMSOFT PRESTIŻ.
 10. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego STREAMSOFT PRESTIŻ.
 11. Aktualizacja komponentów systemowych - moduł automatycznego raportowania błędów.
 12. Aktualizacja interfejsu wymiany danych z programem księgowym SAGE SYMFONIA:
  - dla transakcji sprzedaży krajowej w walucie obcej dodano sekcje: "AtrybutWaluta" oraz w sekcji Rejestr dodano wartości: bruttoWaluta, nettoWaluta, vatWaluta
  - dla dokumentów kosztowych, krajowych w walucie obcej dodano sekcje: "AtrybutWaluta" oraz w sekcji Rejestr dodano wartości: bruttoWaluta, nettoWaluta, vatWaluta
  - dodano okno dialogowe przed eksportem danych do SAGE Symfonia, umożliwiające szybką zmianę podstawowych parametrów eksportu danych.
  - dla dokumentów kosztowych, w kartotece rodzaju kosztu dodano możliwość podania konta "5"
 13. Rejestr tankowań i kart flotowych - dodano kolumny: Wartość netto w PLN, Wartość VAT w PLN, Wartość brutto w PLN
 14. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - przy zapisywaniu dokumentu dodano sprawdzenie poprawności liczników i dat rozpoczęcia zlecenia i zakończenia - tj. program sprawdza czy zlecenia na sienie nie nachodzą. Uwaga! funkcja domyślnie nieaktywna. Należy ją włączyć w głównej konfiguracji programu.
 15. Dokument delegacji - przy zapisywaniu dokumentu dodano sprawdzenie poprawności dat rozpoczęcia zlecenia i zakończenia - tj. program sprawdza czy delegacje na sienie nie nachodzą. Uwaga! funkcja domyślnie nieaktywna. Należy ją włączyć w głównej konfiguracji programu.
 16. Dokument korespondencji wychodzącej - dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy i funkcjonalności z tym związane.
 17. Rejestr tankowań i kart flotowych - dodano możliwość grupowego powiązania dokumentu tankowania do wybranego zlecenia wyjazdu/załadunku.
 18. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 19. Kartoteka pojazdu - dodano zakładkę: Koszty - dodatkowa tabela pozwala wpisać koszty stałe dla danego pojazdu pogrupowane po rodzaju kosztu i rok, miesiąc. Uwaga! Opcja domyślnie ukryta. Uprawnienia w konfiguracji uprawnień użytkownika.
 20. Kartoteka pracownika - dodano zakładkę: Koszty - dodatkowa tabela pozwala wpisać koszty stałe dla danego pracownika pogrupowane po rodzaju kosztu i rok, miesiąc. Uwaga! Opcja domyślnie ukryta. Uprawnienia w konfiguracji uprawnień użytkownika.
 21. Kartoteka pracownika - dodano zakładkę: Wynagrodzenie - dodatkowa tabela pozwala prowadzić historię wypłat. Uwaga! Opcja domyślnie ukryta. Uprawnienia w konfiguracji uprawnień użytkownika oraz w głównej konfiguracji programu.

poprawki:

 1. Usunięto błąd w replikacji zleceń transportu lub spedycji - błąd występował, gdy replikowane zlecenie spedycji było w innej walucie niż waluta rozliczenia z przewoźnikiem.
 2. Dokument kompensaty wzajemnej - usunięto błąd w filtracji dokumentów kosztowych, błąd pojawiał się dla transakcji z VAT w PLN.
 3. Dokument listu przewozowego AWB - usunięto błąd pojawiający się przy zapisaniu zmian, gdy nazwa ulicy była dłuższa niż 50 znaków.
 4. Dokument listu przewozowego HBL - usunięto błąd pojawiający się przy zapisaniu zmian, gdy nazwa ulicy była dłuższa niż 50 znaków.
 5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - poprawiono błąd w strukturze pliku dla dokumentów, które miały więcej niż jedną pozycję.
 6. Pole kurs waluty rozszerzono do sześciu miejsc po przecinku - dla poprawnej obsługi transakcji w walucie HUF i innych walutach gdzie przelicznik był 100. Dodatkowo jeżeli korzystają Państwo z walut "typu HUF" prosimy o wykonanie aktualizacji kursów walut.