image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.003

nowe funkcjonalności:

 1. Rejestr zamówień od kontrahentów - dodano możliwość edycji: pro formy, faktury sprzedaży, dokumentu magazynowego WZ powiązanych z danym dokumentem zamówienia. Dodano kolumnę: Nr FP (numer faktury pro forma)
 2. Rejestr dokumentów magazynowych - dodano dodatkowe filtry: 
  - dokumenty WZ niezafakturowane
  - dokumenty WZ zafakturowane
  - dokumenty PZ niepowiązane z dokumentami kosztowymi
  - dokumenty PZ powiązane z dokumentami kosztowymi
 3. Dokument kosztowy - dodano możliwość dodania kolejnych dokumentów magazynowych PZ, zleceń wyjazdów ZLW powiązanych z danym dokumentem kosztowym.
 4. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - w pozycji trasy dodano możliwość wybrania numeru zlecenia transportu/spedycji, którego tyczy się dany odcinek trasy.
 5. Rejestr zamówień od kontrahentów - dodano podgląd dokumentów sprzedaży powiązanych z wybranym zamówieniem.
 6. Rejestr zamówień od kontrahentów - dodano podgląd dokumentów sprzedaży powiązanych z wybranym zamówieniem - wg pozycji.
 7. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano podgląd dokumentów sprzedaży powiązanych z wybraną ofertą.
 8. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano podgląd dokumentów sprzedaży powiązanych z wybraną ofertą- wg pozycji.
 9. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych EUROSHELL (funkcjonalność dodatkowa).

poprawki:

 1. Poprawiono obliczanie marży i narzutu w oknie pozycji zlecenia transportu/spedycji, oferty dla kontrahenta. Błąd pojawiał się w momencie gdy ceny były w tej samej walucie obcej i brakowało kursu waluty obcej dla jednej z cen: zakupu lub sprzedaży.
 2. Rejestr korespondencji wychodzącej - usunięto błąd uniemożliwiający zbiorcze drukowanie kopert.
 3. W oknie dialogowym - Wybierz zlecenie transportu lub spedycji - usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie podglądu dokumentu.
 4. Duplikat faktury zaliczkowej - usunięto błąd uniemożliwiający wydrukowanie dokumentu.