image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.001

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano możliwość wpisania rabatu zarówno po stronie sprzedaży jak i po stornie zakupu. Dla opcji skonto dodano znacznik: Skonto/rabat rozliczono.
 2. Dokument sprzedaży - dodano możliwość wpisania rabatu zarówno po stronie sprzedaży jak i po stornie zakupu.
 3. Dodano uprawnenia do działów firmy - tzn. danemu użytkownikowi można dać uprawnienia do edycji/podglądu/itd. dokumentów z wybranych działów firmy.
 4. Dodano uprawnenia do oddziałów firmy - tzn. danemu użytkownikowi można dać uprawnienia do edycji/podglądu/itd. dokumentów z wybranych oddziałów firmy.
 5. Rozbudowa funkcjonalności programu związanej ze zleceniami drobnicowymi tj. crossdoki, wahadła, listy zbiorcze, monitorowanie statusu przesyłki - funkcjonalność dodatkowa.
 6. Dla zleceń transportu/spedycji podrzędnych dodano opcję w konfiguracji rodzaju zlecenia: Dla zleceń podrzędnych zleceniodawcę oraz płatnika przenieś  ze zlecenia nadrzędnego. (w przeciwnym wypadku wstaw dane firmy licencjonobiorcy) 
 7. Do każdego dokumentu dodano pola :
    - imię i nazwisko użytkownika, który utworzył dokument
    - data i godzina utworzenia dokumentu
    - imię i nazwisko wystawiającego/okiekuna dokumentu
    - imię i nazwisko użytkownika, który otatni modyfikował dokument
    - data i godzina otatniej modyfikacji dokumentu
 8. Zlecenia transportu/spedycji - rozbudowano funkcjonalność poczekalni tj. zlecenia wstępne/wewnętrzna giełda zleceń.
  W rejestrze zleceń dodano :
    - pod klawiszem Nowy dodano opcję Nowe zlecenie w poczekalni
    -
  dodano zakładki: Zlecenia w poczekalni, Zlecenia bez poczekalni, Wszystkie zlecenia
  Dokument zlecenia transportu/spedycji, dodano:
    - dodatkowy klawisz obok klawisza zmiany osoby wystawiającej, opcje: Zmień osobę wystawiającą dokument, Weź zlecenie, Oddaj zlecenie do poczekalni
  Dodano założenie, że zlecenia w poczekalni o zdefiniowanym statusie mogą być wzięte przez dowolnego użytkownika programu (który ma uprawnienia do edycji zleceń). Po wzieciu zlecenia dany użytkownik staje się wystawiającym zlecenie/opiekunem zlecenia.
  Dodatkowa konfiguracja poczekalni jest dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka Zlecenia transportu i spedycji.
 9. Dodano możliwość wprowadzania rabatów po stronie zakupu i sprzedaży. Uwaga. Funkcjonalność domyslnie wyłączona w głównej konfiguracji programu, zakładka: Ustawienia dodatkowe>3
 10. Rejestr spredaży - dodano w sekcji Dokumenty powiązane pole Numer zlecenia serwisu. Dodano możliwość edycji i podglądu zlecenia serwisu powiązanego z danym dokumentem sprzedaży.
 11. Dokument oferty dla kontrahenta - w pozycji dokumentu dodano grupę pól związanych z zakupem tj.: ilość, cena netto, waluta i kurs waluty oraz pola marża i narzut. Uwaga: pola domyślnie ukryte. Możliwośc włączenia opcji w głównej konfiguracji programu, zakładka: Oferty dla kontrahentów.
 12. Dokument oferty dla kontrahenta - w pozycji dokumentu dodano Relację tj.: kod pocztowy i miejscowość z ... d ... . Uwaga: pola domyślnie ukryte. Możliwośc włączenia opcji w głównej konfiguracji programu, zakładka: Oferty dla kontrahentów.
 13. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość wprowadzania cyklicznych dokumentów kosztowych.
 14. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych IQ CARD (funkcjonalność dodatkowa).
 15. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych viaTOLL (funkcjonalność dodatkowa).
 16. Dokument sprzedaży - dodano możliwość ręcznego wpisania/poprawy numeru dokumentu - samofakturowanie. Uwaga. Opcja domyślnie ukryta. Uprawnienie w konfiguracji użytkownika, zakładka: Dokumenty.
 17. Moduł cenników - dodano Relację tj.: kod pocztowy i miejscowość z ... d ...  Rozbudowano filtrację danych o możliwość szukania po polach relacji. Uwaga: pola domyślnie ukryte. Możliwośc włączenia opcji w głównej konfiguracji programu, zakładka: Cennik, Kalkulacja ceny
 18. Kartoteka kontrahenta - dodano zakładki: Kierunki (obsługiwane kierunki tranasportu/zleceń) i typy pojazdów (posiadany rodzaj taboru). . Uwaga: pola domyślnie ukryte. Możliwośc włączenia opcji w głównej konfiguracji programu, zakładka: Ustawienia dodatkowe>Pokaż zakładkę kierunki i typy pojazdów w kartotece kontrahenta.
 19. Dokument oceny kontrahenta/kierowcy/pracownika - dodano powiązanie do zlecenia transportu lub spedycji.
 20. Z pozycji słownika kontrahentów dodano możliwość podglądu cennika danego kontrahenta.

poprawki:

 1. Poprawka zbiorcza do wersji 6.000
 2. Rejestry: sprzedaży, dokumentów kosztowych - usunięto błąd o komunikacie: "RowIndex out of range" pojawiający się przy przechodzeniu między zakładkami Rozliczone/Nierozliczone/itp
 3. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 4. Zlecenie serwisu - usunięto błąd polegający na niewczytaniu terminu realizacji (ilość dni) podczas edycji/podglądu dokumentu.