image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.000

Wersja  6.000 systemu SPEDTRANS SQL została skompilowana w nowej wersji środowiska programistycznego XE4. Umożliwia nam to dostęp do najnowszych technologii, przyspiesza i ułatwia prace programistyczno-wdrożeniowe. Dzięki temu możemy się pochwalić najszybciej rozwijającym się systemem TMS w Polsce. Gwarantujemy, że wersja 6.000 przyniesie naszym Klientom wiele korzyści i ułatwień. 

 W najbliższych tygodniach będziemy udostępniać kolejne aktualizacje usprawniające naszą aplikację, o czym będziemy informować na bieżąco.

nowe funkcjonalności:

 1. Moduł naliczania premii dla pracowników:
  - dodano możliwość naliczenia premii dla zaznaczonych zleceń w rejestrze zleceń transportu i spedycji
  - dodano filtracje: Zlecenia bez naliczonej premii dla pracownika, Zlecenia z naliczoną premią dla pracownika
 2. Rozbudowa modułu GPS.
 3. Rozbudowa modułu SMS.
 4. Rozbudowa modułu eMapa.
 5. Rozbudowa modułu awizacji pojazdów (grafik pojazdów).
 6. Moduły GPS/SMS - dodano kolumnę Typ, która przybiera wartości SMS lub GPS. Rozbudowano filtrację po typie wiadomości, dodano obsługę alertów GPS - dodano kolumny : Alert (typu 0/1) oraz opis alertu.
 7. Zapłata za dokument sprzedaży - dodano możliwość wprowadzania zapłaty w innej walucie niż waluta dokumentu.
 8. Zapłata za dokument kosztowy - dodano możliwość wprowadzania zapłaty w innej walucie niż waluta dokumentu.
 9. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano kolumny : Kwota i waluta zapłaty oraz Kwota i waluta dokumentu źródłowego (dl;a zapłat w innej walucie niż waluta dokumentu).
 10. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano kolumny : Kwota i waluta wpłaty oraz Kwota i waluta dokumentu źródłowego (dl;a wpłat w innej walucie niż waluta dokumentu).
 11. Zlecenie transportu/spedycji, zlecenie wyjazdu/załadunku - do odcinka trasy dodano pole tonaż (dla zleceń z doładunkami, do rozliczeń spalania w zależności od tonażu - dodatkowe opcje dostępne wdrożeniowo)
 12. Słownik pojazów - dodano możliwość zdefiniowania tabeli średniego spalania paliwa w zależności od tonażu, w podziale na okres letni, zimowy oraz kraj i zagranicę.
 13. Moduł naliczania premii pracownikom - Przy zbiorczym naliczaniu premii dodano możliwość zmiany współczynnika. Dodano kolumnę Wsp. - Dla nowych dokumentów współczynnik jest zapisywany w dokumencie, a nie jak dotychczas tylko relacyjnie pobierany z kartoteki pracownika.
 14. Dokument kosztowy - dodano status : Brak dokumentu/Nie księgować. Dokument z takim statusem nie będzie eksportowany do FK. 
 15. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji po nowym statusie: Brak dokumentu/Nie księgować.
 16. Kartoteka kontrahenta - dodano możliwość ustawienia domyślnych statusów dla nowych dokumentów kosztowych danego kontrahenta : Pilne, Stop, Brak dok./Nie księgować, ZTW.

poprawki:

 1. Kredyt kupiecki - usunięto błąd w sumowaniu wykorzystanego kredytu dla walut obcych
 2. Konfiguracja programu/Użytkownicy - usunięto błąd w filtracji użytkowników do kolumnie Archiwum
 3. Moduły SMS/GPS - poprawiono filtrację wiadomości po rodzaju wiadomości SMS/GPS
 4. Dokument zlecenia wyjazdu - poprawiono funkcję sumowania kosztów - błąd pojawiał się w przypadku gdy koszty tankowań chcieliśmy liczyć od wartości brutto.
 5. Usunięto problem uniemożliwiający pobranie kursów walut z NBP.
 6. Rejestr ważnych terminów - poprawiono filtr pokazujący przeterminowane terminy powiązane z pojazdem.