image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.026

Aktualizacja systemowa, mająca na celu przygotowanie do automatycznej aktualizacji programu do wersji 6.000.