image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.024

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowa modułu SMS - dodano pole opisu numeru telefonu, dzięki temu w przypadku zmiany właściciela telefonu w historii SMSów zostaje opis "ze starym właścicielem telefonu".
 2. Rozbudowa modułu GPS - dodano dodatkowe opcje związane z integracją z frameLOGIC: tunelowanie, wysyłanie zleceń do urządzeń mobilnych GPS.
 3. Rozbudowa modułu zleceń lotniczych - dodano dodatkowe pola w zleceniu.
 4. Rozbudowa modułu listów lotniczych AWB/HAWB/MAWB.
 5. Rozbudowa modułu harmonogramowania czasu pracy (grafik pracy pracowników) - dodano dodatkowy status HW tj. harmonogramowo wolne.
 6. Rozbudowa modułu zleceń wyjazdów/załadunków - dodano nowe opcje wdrożeniowe, dodatkowe funkcje dla indywidualnych konfiguracji.
   

Uwaga! Informujemy, że stare menu główne z wersji 4.000 prgoramu SPEDTRANS SQL niedługo zostanie wyłącozne. Wszystkie nowe moduły i funkcje dodawane są tylko do nowego menu. Prosimy o używanie nowego menu. Aby przełączyć się na nowe menu należy z menu głównego kliknąć Widok>Ribbon style.

poprawki:

 1. Usunięto problem uniemożliwiający wystawienie korekty faktury sprzedaży - błąd związany z aktualizacją do wersji 5.023.
 2. Usunięto błąd polegający na niewyświetlaniu nierozlicoznej noty odsetkowej w rejestrze sprzedaży.
 3. Aktualizacja komponentów systemowych programu.