image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.023

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowa modułu tankowań - import danych z kart paliwowych E100 (funkcjonalność dodatkowa)
 2. Rozbudowa modułu tankowań - import danych z kart paliwowych MAGISTRAL (funkcjonalność dodatkowa)
 3. Rozbudowa modułu tankowań - import danych z kart paliwowych UTA (funkcjonalność dodatkowa)
 4. Zlecenie wyjazdu/załadunku:
  - dodano możliwość przypisania udziału procentowego danego zlecenia transportu w ZLW. Domyślnie - 100%.
  - dodano możliwość automatycznego pobrania zleceń transportu z zakresu dat zlecenia wyjazdu (od daty, do daty z nagłówna ZLW). Funkcja dostępna w zakładce Zlecenia transportu i spedycji, klawisz Pobierz.
  - dodano możliwość edycji zlecenia transportu/spedycji z pozycji edycji dokumentu ZLW.
 5. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - dla użytkowników korzystających z funkcji zestawów pojazdów oraz podpinania pojazdów i kierowców do odcinków tras rozbudowano wyszukiwanie pojazdów i kierowców w zestawach i odcinakch tras.
  - dodano pole statusu GPS typu logicznego - dla modułu wymiany danych z GPS. Pole typu logicznego. Pole jest zaznaczone, gdy zlecenie zostanie przesłane do systemu GPS.
 6. Moduł ofert - dodano możliwość wystawienia faktury sprzedaży/faktury zaliczkowej na podstawie dokumentu oferty.
 7. Rejestr ofert dla kontrahentów:
  - dodano możliwość podglądu i edycji umowy z kontrahentem powiązanej z daną ofertą.
  - dodano możliwość podglądu i edycji zamówienia od kontrahenta powiązanego z daną ofertą.
  - dodano możliwość podglądu i edycji faktury pro forma powiązanej z daną ofertą.
  - dodano możliwość podglądu i edycji faktury sprzedaży powiązanej z daną ofertą.
 8. Rejestr dokumentów sprzedaży:
  - dodano możliwość podglądu i edycji umowy z kontrahentem powiązanej z danym dokumentem sprzedaży.
  - dodano możliwość podglądu i edycji zamówienia od kontrahenta powiązanego z danym dokumentem sprzedaży.
  - dodano możliwość podglądu i edycji faktury pro forma powiązanej z danym dokumentem sprzedaży.
  - dodano możliwość podglądu i edycji oferty dla kontrahenta powiązanego z danym dokumentem sprzedaży.
 9. Kartoteka pracownika - dodano możliwość wpisywania kodu pocztowego, miejscowości oraz kodu kraju bez konieczności wybierania ze słownika.

poprawki:

 1. Aktualizacja systemu pomocy dla programu. Dodano wersję PDF systemu pomocy.
 2. Usunięto problem - komunikat błęu: Could not convert variant of type (Null) into type (Single).