image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.019

nowe funkcjonalności:

  1. Rozbudowa funkcjonalności replikacji danych pomiędzy dwoma programami SPEDTRANS SQL. Funkcjonalność umożliwia kopiowanie kartotek: pojazdów, kierowców, kontrahentów, usług, miejsc załadunków i rozładunków oraz importy dokumentów zleceń transportu i spedycji, faktur i dokumentów kosztowych.
  2. Dodano sobne uprawnienia do słownika cenników.
  3. Kartoteki: pojazdy, kierowcy, dodano możliwość zatwierdzenia/odtwierdzania kartoteki. Dodano odpowiednie uprawnienia dla użytkowników programu.
  4. Rozbudowa modułu wyposażenia kierowców, pojazdów i pracowników. Dodano stan początkowy wyposażenia oraz stan magazynowy wyposażenia. Rozbudowano kontrolę stanów magazynowych, ilości pobrań i zwrotów.

poprawki:

  1. W rejestrze notatek dodano funkcję odtwierdzania/zatwierdzania dokumentu. Dodano kolumny: Archiwum, ZTW.
  2. Dokument zlecenia transportu/spedycji: 
    - w zakładce Dokumenty kosztowe - dodano podwójne kliknięcie > wejście w edycje dokumentu, dodano możliwość zatiwerdzenia/odtwierdzenia dokumentu
    - w zakładce Dokumenty sprzedaży - dodano podwójne kliknięcie > wejście w edycje dokumentu