image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.011

nowe funkcjonalności:

 1. Aktualizacja głównych komponentów systemowych programu.
 2. Uporządkowano oraz dodano klawisze skrótów.
 3. Dodano możliwość wykonania kopii zapasowej plików bazy plików.
 4. Dodano możliwość odtwarzania bazy plików z kopii zapasowej.
 5. Dodano dodatkowe menu boczne na główym formie programu. Domyślnie funkcjonalność wyłączona. Info.: w zakładce Widok można wyłączyć/włączyć poszczególne panele danych.
 6. Eksport danych sprzedaży do programu księgowego Reset2FK.
 7. Rozbudowa modułu - Harmonogramowanie pracy pracowników: usprawniono seryjne wprowadzanie danych.

poprawki:

 1. Interfejs wymiany danych z CDN OPTIMA:
  - poprawiono błąd w zaokrąglaniu przy przeliczaniu z kursu waluty obcej przez co w szczególnych sytuacjach dokumenty były odrzucane przez CDN OPTIMA
  - poprawiono eksport operacji kasowych powiązanych z delegacjami
 2. Dokument zapłaty za sprzedaż - usunięto błąd występujący podczas zapisywania zapłaty za dokument sprzedaży. Błąd pojawiał się w przypadku braku powiązania do dokumentu źródłowego.