image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.013

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość skopiowania do schowka numerów dokumentów źródłowych... funkcja przydatna do tworzenia opisu przelewu. Funkcja dosepna pod klawiszem Pomoc.
  2. Książka korespondencyjna - dokument poczty przychodzącej - dodano możliwość tworzenia obiegu dokumentów. Uwaga. Domyślnie funkcjonalność wyłączona. Dla korespondencji przychodzącej i wychodzącej dodano możliwość podpinanie skanów, notatek i ważnych terminów.
  3. Dodano nowe formaty eksportu widoku danych do pliku. Aktualnie dane z tabel można wydać do formatów: XLS, XLSX, HTML, XML, TXT.
  4. Aktualizacja komponentów systemowych.
  5. Dodano możliwość ustawienia powiadomień o zaległych ważnych terminach, należnościach, zobowiązaniach oraz nierozpatrzonych wnioskach urlopowych.
  6. Rozbudowa masek numeracji - dodano możliwość tworzenia maski z członem dodatkowym (zawierającym np. miesiąc i rok) na początku maski.
  7. Rejestr plików - dodano możliwość automatycznego dzielenia katalogu plików na podkatalogi typu 'yyyy_mm_dd', dodano możliwość przechowywania plików w indywidualnych podkatalogach użytkowników.

poprawki:

  1. Poprawka zbiorcza do ostatnich modyfikacji i nowych funkcjonalności.
  2. Usunięto błąd pojawiający się podczas wyboru kontrahenta z rozwijanego pola wyboru. Info: usterka wyła widoczna tylko dla użytkowników, którzy korzystali z "uprawnień do kontrahentów".
  3. Usunięto błąd pojawiający się podczas zmiany hasła przaez użyktownika. Problem się pojawiał dla haseł powyżej dziesięciu znaków.