image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.012

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument umowy - dodano możliwość podpięcia pliku.
 2. Dokument oferty - dodano możliwość podpięcia pliku.
 3. Dokument reklamacji - dodano możliwość podpięcia pliku.
 4. Rejestr wniosków urlopowych - dodatkowa funkcjonalność wchodząca w skaład modułu harmonogramowania czasu pracy pracowników.
 5. Rejestr dokumentów AETR - moduł dostępny już od wersji podstawowej.
 6. Nowy dodatkowy moduł - Zlecenia lotnicze
 7. Nowy dodatkowy moduł - lotnicze listy przewozowe AWB, manifest
 8. Nowy dodatkowy moduł - morskie listy przewozowe HBL
 9. Nowy dokument sprzedaży - nota kredytowa - dokument dostępny już od wersji podstawowej
 10. Nowy dokument faktura + wykład - dodatkowy rodzaj faktury używany w spedycji lotniczej i morskiej - funkcjonalność oddatkowa

poprawki:

 1. Wysyłanie wiadomości poprzez klienta SMTP - usunięto problem uniemożliwiający wysyłanie do adresatów DW i UDW