image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.010

nowe funkcjonalności:

  1. Kartoteka pracownika - dodano dodatkowe pole: Info., 100 znaków
  2. Kartoteka pracownika - rozbudowano filtrację danych
  3. Moduł Kart przekazania odpadów - dodano możliwość tworzenia dokumentu KPO na podstawie zlecenia transportu/spedycji
  4. Dodano funkcję umożliwiającą pobranie danych kontrahenta z centralnej bazy danych GUS. Funkcja dostępna podczas tworzenia nowej/edycji kartoteki kontrahenta. Jednocześnie wycofujemy się z wspierania pobierania danych z CEIDG oraz MS KRS.