image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.009

nowe funkcjonalności:

  1. Eksport danych do systemu finansowo-księgowego - dodano opcję umożliwiającą zamapowania pola data wpływu na jedną z dat : data wpływu, data dokumentu, sprzedaży, wystawienia, płatności lub bieżąca data.
  2. Moduł zleceń on line - dodano możliwość eksportu/importu numeru zamówienia kontrahenta.
  3. Dokument kosztowy - dla dokumentu kosztowego tworzonego na podstwie zlecenia, dla opcji z odkrytą zakładką Razem (w podziale na stawki VAT) dodano automatyczne tworzenie podsumowania w rozbiciu na stawki VAT.

poprawki:

  1. Poprawiono przeliczanie wartości zlecenia transportu/spedycji w rejestrze zleceń transportu/spedycji.
  2. Wysyłanie emaili - usunięto problem z odczytaniem treści emaila w klientach poczty mail (np. Thunderbird, programy pocztowe w przeglądarkach)