image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.008

nowe funkcjonalności:

  1. Rozbudowa modułu zleceń on line. Dodano dodatkowe opcje konfiguracji, rozbudowano logowanie zdarzeń.
  2. Rozbudowa modułu SMS. Dodano dodatkowe opcje konfiguracji, rozbudowano logowanie zdarzeń.
  3. Rozbudowa modułu zamówień od kontrahentów. W rejestrze zamóień dodano sekcje danych : Ładunek (sumy dla danego zamówienia: ilość miejsc paletowych, waba brutto, objętość), Stan realizacji transportu (wskaźnik procentowy wg ilości miejswc paletowych, wagi brutto, objętości), dodatkowo pokazane są ilosci zrealizowane i do realizacji
  4. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano analogiczne dane jak dla rejestru zamówień + szczegółowe dane na linijkach zamówienia.

poprawki:

  1. Rejestr zleceń transportu i spedycji - poprawiono filtrację : Zlecenia niezapłacone, Zlecenia zapłacone.
  2. Interfejs wymiany danych z CDN OPTIMA - poprawiono zapisywanie identyfikatora księgowego/sprzedaży.