image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.006

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestry i słowniki - po najechaniu kursowem na tabelę z danymi - dodano menu szybkiego wyboru pod prawym klawiszem myszy. Do tej pory fukcja ta była dostępna tylko w podstawowych rejestrach.
  2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano grupę kolumn: Podsumowanie trasy, gdzie znajdują się dane: ilości kilometrów trasy, ładownych oraz bez ładunku, stany liczników.
  3. Słownik bazy kontrahentów oraz okno dialogowe wyboru kontrahenta - dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich rodzajów kontrahentów. Opcja dostępna pod prawym klawiszem myszy po najechaniu na obszar panela z rodzajami kontrahentów.
  4. Rozbudowano system ocen - dodano możliwość wystawienia oceny kierowcy i pracownikowi.
  5. Przelewy elektroniczne :
    -  dodano obługę przelewów walutowych/zagranicznych w formacie Multicash PLA/MT103 dla Bank Millenium
  6. Wszystkie dokumenty programu - dodano możliwość wyboru kontrahenta z rozwijanego pola wyboru typu "combobox"
  7. Moduł SPEDTRANS SMS Serwer - dodano obsługę treści w standarcie UNICODE (obsługa dowolnej strony kodowej, obsługa wiadomości w trybie PDU: wysyłanie i odbieranie SMSów)
  8. Aktualizacja komponentów systemowych - moduł debugowania błędów.