image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.003

nowe funkcjonalności:

 1. Kartoteka pracownika - dodano pola: Płeć, Rodzaj pracownika (umysłowy/fizyczny), Dotychczasowa ilość lat pracy, Indeks 3, Indeks 4, Indeks 5
 2. Słownik kierowców - dodano filtr: Tylko kierowcy właściciela
 3. Słownik pojazdów - dodano filtr: Tylko pojazdy właściciela
 4. Aktualizacja komponentów systemowych.
 5. Dodano obsługę przelewów elektronicznych SEPA dla PekaoBIZNES24 - PEKAO S.A.
 6. Rejestry: zlecenia transportu i spedycji, zlecenia wyjazdów/załadunków, sprzedaż, pro formy, dokumenty kosztowe, zamówienia od kontrahentów, oferty, delegacje - dodano funkcję: Widoki użytkownika - możliwość zapisania przez użytkownika wielu ustawień danego okna, następnie możliwość wgrania wcześniej zapisanych ustawień. Funkcja dostępna pod nowym klawiszem znajdującym się obok klawisza Filtruj. 
 7. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - dodano pola : średnie spalanie paliwa wg kierowcy oraz wg GPS.
 8. Zlecenia on-line - dodano możliwość przesyłania wiadomości powiązanych ze zleceniem (od i do Klienta). Rozbudowa interfejsu wymiany danych pomiędzy modułem internetowym, a system SPEDTRANS SQL 5.000.

poprawki:

 1. Wysyłanie emaili - aktualizacja zbiorcza poprawiająca format przesyłanych widomości email, usunięcie problemu z odczytaniem załącznika.
 2. Usunięcie problemu z zawieszaniem się programu w momencie wyboru/zapisania pliku z dysku (systemowe okna dialogowe Otwórz plik/Zapisz plik). Dodano możliwość zastapienie systemowego okna otwarcia/zapisania pliku. Opcja "Użyj własnego okna wyboru/zapisania pliku (dla wykluczenia problemu z systemowym oknem dla wersji x64) w głownej konfiguracji programu, Ustawienia dodatkowe. Uwaga - problem dotyczy tylko Windows 7 64bitowy. Problem opisany na stronach Microsoft: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_programs/win-7-64-bit-3rd-party-apps-wont-open-windows/5dc0192c-ea7b-452a-a5ef-db82aa24fa5e
 3. Zaktualizowano import danych z TRANSa - Pobierz informacje o pracowniku z Trans.
 4. Zaktualizowano import danych z TIMOCOM - informacje o firmie, informacje o pracowniku.