image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.001

nowe funkcjonalności:

  1. Rozbudowa interfejsu wymiany danych do programu księgowego CDN OPTIMA - dodano możliwość rozbicia sprzedaży na poszczególne kategorie sprzedaży. Kategorię sprzedaży należy uzupełnić w kartotece usługi/towaru, zakładka: Dodatkowe informacje
  2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtr : Zlecenia zapłacone, Zlecenia niezapłacone
  3. Dokument kosztowy : dodano regułę, że data kursu waluty obcej = data wystawienia -1, pozostawiono też możliwość ręcznej zmiany.
  4. Dokumenty sprzedaży, dokument kosztowy - dodano zakładkę Zapłaty oraz informcję o stanie rozliczenia.