image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.000

nowe funkcjonalności:

  1. W rejestrze sprzedaży dodano dodatkowe filtracje : Tylko sprzedaż krajowa, Tylko sprzedaż zagraniczna, Tylko sprzedaż zagraniczna do UE, Tylko sprzedaż poza UE
  2. W rejestrze dokumentów kosztowych dodano dodatkowe filtracje : Tylko zakupy krajowe, Tylko zakupy zagraniczne, Tylko zakupy zagraniczne do UE, Tylko zakupy poza UE
  3. W rejestrze sprzedaży dodano kolumnę : Nr FP - numer faktury pro forma
  4. Przelewy elektroniczne - dla płatności z VAT w PLN dodano możliwość tworzenia przelewu na kwotę brutto w walucie obcej. Uwaga opcja ta powoduje, że w efekcie w rozrachunkach będzie nadpłata na kwocie netto w walucie .... należy to skorygować ręcznie.
  5. Dokument zlecenia wyjazdu, dokument delegacji - dodano pole : Data zakupu - dla dokumentów kosztowych, innych
  6. Dokument tankowania - dodano pole : Data zakupu
  7. Zaktualizowano komponenty systemowe modułu archiwizacji danych.
  8. Kartoteka kontrahenta - umożliwiono ręczne wpisywanie kodu pocztowego, miejscowości oraz kodu kraju.
  9. Nowy interfejs użytkownika.