image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.130

nowe funkcjonalności:

  1. Kartoteka kontrahenta - dodano weryfikację numeru NIP
  2. Dodano nową częstotliwość - Ostatni [nazwa dnia] miesiąca
  3. Dodano funkcję: Ceny usług i towarów w podziale na gminy - do tej pory zawsze przy tworzeniu umowy przy wyborze usługi/towaru program filtrował usługi dla danej gminy, teraz w konfiguracji programu możemy wyłączyć tę funkcję.
  4. Rozbudowa weryfikacji numerów NIP o kraje Unii Europejskiej