image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.000

nowe funkcjonalności:

  1. Dostosowanie programu do nowych stawek VAT : 5%, 8%, 23%