image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.003

poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza - poprawki do obliczania sald kontrahentów.